logo

Søk

NUBU søker fagdirektør til avdeling ungdom

Vi søker etter en erfaren psykologspesialist med kunnskap og kompetanse om ungdom med atferdsproblemer og sammensatte vansker, og deres familier, samt erfaring og kompetanse innen implementering av forskningsbaserte behandlingsmetoder.

Fagdirektør avdeling ungdom har et overordnet ansvar for implementering og fagutvikling knyttet til behandling for utsatt ungdom og deres familier. Ansvarsområdet for stillingen omfatter ledelse av avdelingens arbeid med implementering, kvalitetssikring og utvikling av forskningsbaserte behandlingsmetoder. Avdeling ungdom har et nasjonalt faglig ansvar for det kliniske arbeidet som utøves av behandlingsteamene i metodene avdelingen er involvert i. Dette innebærer omfattende og løpende samarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Arbeidet gjøres i samsvar med NUBUs strategi og i et forpliktende samarbeid med forskningsavdelingen, avdeling barn og eksterne samarbeidspartnere, nasjonalt og internasjonalt. Fagdirektøren inngår i senterets ledergruppe, og deltar i det pågående utviklingsarbeidet for hele senteret. Fagdirektøren rapporterer til administrerende direktør.

Vi søker etter en erfaren psykologspesialist med kunnskap og kompetanse om ungdom med atferdsproblemer og sammensatte vansker, og deres familier, samt erfaring og kompetanse innen implementering av forskningsbaserte behandlingsmetoder.

Arbeidsoppgavene omfatter:

- Ledelse av avdeling ungdom med budsjett og personalansvar.

- Lede implementering og fagutvikling av metodene Multisystemisk terapi (MST /MST-CAN), Funksjonell familie terapi (FFT) og Behandlingshjem (TFCO) i samarbeid med metodeutviklerne.

- Faglig ledelse av konsulenter knyttet til behandlingsmetodene.

- Bidra til videreutvikling av kunnskap og metodikk for målgruppen.

- Synliggjøre NUBUs implementeringskompetanse nasjonalt og internasjonalt.

- Bidra til å styrke samarbeidet mellom avdelingene på NUBU.

- Delta i arbeid med NUBUs omdømme- og kommunikasjonsstrategi.

- Bidra til utadrettet og samarbeidende virksomhet med andre kunnskap- og kompetansesentre.

- Bidra til videreutvikling av administrative systemer og støttefunksjoner.

- Bidra til publisering og annen fagformidling.

Personlige egenskaper:

- Evne til å motivere og engasjere kompetente medarbeidere

- Være en tydelig og fleksibel lederGode samarbeids- og kontaktskapende evner

- God til å formidle og integrere informasjon fra ulike instanser

- Evne til samhandling, kommunikasjon og nettverksbygging med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

- Utviklingsorientert

- Evne til å arbeide målrettet og være fleksibel, effektiv og løsningsorientert

Vi søker deg som:

- Er en erfaren klinisk psykologspesialist med god kunnskap om evidensbaserte behandlingsmetoder for ungdom med atferdsproblemer og sammensatte vansker, og deres familier.   

- Har kunnskap om og praktisk erfaring med implementering av behandlingsmetoder.

- Har god kjennskap til organisering og forvaltning av barnevern og psykisk helse

- Har gode relasjonelle ferdigheter og kan samarbeide med både nasjonale og internasjonale aktører.

- Har kompetanse innen utvikling av behandlingsmetodikk.

- Det er ønskelig med ledererfaring.

Vi tilbyr:

- Fast 100% stilling

- Gode pensjons- og forsikringsordninger

- Moderne lokaler sentralt på Majorstuen

- Lønn etter avtale

Søknad med CV sendes per e-post til post@nubu.no. Søkere bes dokumentere utdanning, yrkeserfaring og relevante publikasjoner.

Kontaktinformasjon:

Kristine Amlund Hagen, administrerende direktør, epost: k.a.hagen@nubu.no eller telefon 934 10 243.

Bernadette Christensen, fagdirektør avdeling ungdom, epost: bernadette.christensen@nubu.no eller telefon 902 06 105.

Søknadsfrist: 15. april, 2020

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Våre nettsteder

www.swis.no
www.pmto.no
www.barnssosialeutvikling.no

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Terje Christiansen. ©2019 | Personvern