logo

Søk

NUBU søker psykolog til avdeling barn

Vi søker en erfaren psykolog med god kunnskap om forskningsbaserte behandlingsmetoder, og kan tilby spennende faglige utfordringer i et hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse.

Det er ledig stilling som psykolog i avdeling barn. Avdeling barn har ansvar for å utvikle kunnskap og kompetanse om barn med atferdsproblemer og sammensatte vansker, og deres familier, samt implementering av forskningsbaserte forebyggings- og behandlingsmetoder.

Avdeling barn har et nasjonalt faglig ansvar for implementering av behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregonmodellen (PMTO), forebyggingsprogrammet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR), og den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling). Avdelingen utvikler også en forebyggende intervensjon – Støtte til mestring – rettet mot foreldre som trenger støtte i sin foreldrerolle og har barn med sammensatte vansker som engstelse, nedstemthet og samarbeidsutfordringer.

Stillingen er direkte underlagt fagdirektør i avdelingen. Avdelingen består av åtte sentralt ansatte og seks regionkoordinatorer fordelt i landets helseregioner. Stillingen inngår i et nasjonalt implementeringsteam ledet av fagdirektør som består av avdeling barn og syv regionkonsulenter som er ansatt i Bufetat.

Vi søker deg som:

- Er en erfaren psykolog med god kunnskap om forskningsbaserte behandlingsmetoder for barn med atferdsproblemer og/eller sammensatte vansker, og deres familier.  
- Har kunnskap om og praktisk erfaring med utvikling og implementering av kunnskapsbaserte forebyggings- og behandlingsmetoder.
- Har gode samarbeids- og kontaktskapende evner og kan samarbeide med både nasjonale og internasjonale aktører.
- Har god formidlingskompetanse og skriftlig framstillingsevne.
- Evne til å arbeide målrettet og være fleksibel, effektiv og løsningsorientert
- Det er ønskelig med erfaring fra PMTO-opplæring, veiledning og sertifisering

Arbeidsoppgavene omfatter:

- Deltagelse i utviklings-, implementerings- og kvalitetssikringsarbeid i det nasjonale implementeringsteamet.
- Fagutvikling av intervensjoner og tilrettelegging av forsknings- og evalueringsarbeid.
- Deltagelse i aktuelle prosjekter i avdelingen.
- Bidra til å synliggjøre NUBUs implementeringskompetanse nasjonalt og internasjonalt.
- Delta i arbeid knyttet til NUBUs satsningsområder.
- Bidra til utadrettet og samarbeidende virksomhet med andre kunnskap- og kompetansesentre.
- Bidra til fagformidling.

Vi tilbyr:

- Spennende faglige utfordringer i et hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse, faglig fordypning og deltakelse i interessante utviklings- og implementeringsoppgaver.
- Fast 100% stilling.
- Gode pensjons- og forsikringsordninger.
- Moderne lokaler sentralt på Majorstuen.
- Lønn etter avtale.

Søknad med CV sendes per e-post til post@nubu.no. Søkere bes dokumentere utdanning, yrkeserfaring og relevante publikasjoner.

Kontaktinformasjon:

Anett Apeland, fagdirektør avdeling barn, epost: a.k.apeland@nubu.no eller telefon 982 34 651.

Søknadsfrist: 7. desember 2020

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Våre nettsteder

www.swis.no
www.pmto.no
www.barnssosialeutvikling.no

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2021 | Personvern