logo

Søk

Storinnrykk på PALS-konferansen

Over 900 er ventet inn til Atferdssenterets PALS-konferanse. Skolefolk, barnehagepedagoger og beslutningstakere kommer fra hele landet – og fra hele Norden – til denne møteplassen for kunnskapsformidling og erfaringsdeling.

Et positivt læringsmiljø for alle! Det er mottoet for PALS-konferansen 2013 som holdes på Oslo Kongressenter 12. og 13. september. Her skal deltakerne få ny kunnskap, dele ideer og hente inspirasjon til sitt arbeid med å fremme elevenes læringsutbytte og et godt læringsmiljø i skole, SFO, barnehage og oppvekstsentra. Konferansen er også en viktig vedlikeholdsaktivitet for alle som arbeider med PALS-modellen.

− Veldig fornøyde!

− Vi er veldig fornøyde med at så mange velger å dele sine erfaringer med andre, enten de gjør dette i form av foredrag og innlegg, eller i form av postere på utstillingen eller på de uformelle møteplassene under konferansen, sier Anne Arnesen, spesialrådgiver i Utviklingsavdeling barn ved Atferdssenteret.

Rektorundersøkelsen

Det er fremsatt en rekke negative påstander om PALS-modellen. Blant annet  at programmet ikke er fleksibelt nok, eller at atferdsregulering gjennom ytre stimuli kan svekke byggingen av positive relasjoner mellom lærer og elev og mellom elevene. Ved Atferdssenteret spurte en seg: Hva synes egentlig brukerne? En spørreundersøkelse var på sin plass. Sånn kom «Rektorundersøkelsen 2012» på plass.

Ikke overraskende viser undersøkelsen et svært godt samsvar mellom målsettingene i PALS-modellen og hvordan denne oppleves av ledere ute i norske skoler. Dette vil også være tema under en av posterpresentasjonene under konferansen.

Positive brukere

Spørreundersøkelsen, som rettet seg mot 188 rektorer ved PALS-skoler, viste at brukerne stiller seg positive til modellens grunnleggende arbeidsmåter og innholdskomponenter. Kritikken mot modellen samsvarer ikke med rektorenes egne opplevelser og erfaringer med PALS-modellen i egen skole. Tvert om er det et svært godt samsvar mellom PALS-modellens målsettinger og rektorenes vurderinger.

Et knippe sitater fra undersøkelsen

  • PALS frigjør tid og energi til læringsarbeidet. Etter over 30 år i skolen er det godt med et prosjekt som blir «livslangt» og vedvarende.
  • PALS har gitt oss attende den gode pedagogiske refleksjonssamtalen som vi mista i ein travel kvardag med mykje uro og åtferdsproblematikk.
  • God PALS er en forutsetning for annet godt pedagogisk arbeid. Etter fem år med PALS har vi hatt en intern spørreundersøkelse om hva personalet synes om PALS nå. Det er 100 % oppslutning.
  • Vi har hatt besøk fra BUP som i etterkant har spurt oss hvorfor det ikke er flere PALS-skoler.
  • Skoleåret 2011−2012 var skolen for første gang en praksisskole. Studentene trives godt med å ha praksis på en PALS-skole.
  • Me har vore PALS-skule i tre år, og elevar, foreldre og personale er av same meining: PALS er tidkrevjande, men ein flott metode som gir positivitet til heile skulen, betre læringsmiljø og betre faglege resultat.
  • Vi, som en stor tospråklig skole med nærmere 40 % innvandrere fra ikke-vestlige land, har et stort utbytte.
  • Vikarer sier: «Så flott det er å være vikar hos dere, alle er så samstemte, og uansett hvilken klasse vi kommer til, er reglene de samme.»
  • Vi er storfornøyd og opplever ingen negative aspekter.Personalet ved skolen vår er blitt mer tydelige voksne etter PALS. Elever fra elevrådet presenterer PALS for Skolemiljøutvalget. De sier at vår skole er bra, fordi vi har PALS. De ønsker PALS også på ungdomsskolen.
  • Jeg er glad for at jeg er rektor ved en PALS-skole. Dette er et verktøy som gir god klasseledelse, støtte til å arbeide med barn med særlige behov, dokumenterer, forebygger mobbing og gir struktur.

Vel møtt på Oslo Kongressenter!

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kort om PALS

Ungsinns vurdering av PALS

«Rektorundersøkelsen 2012» følger som vedlegg. Se PDF til høyre på siden.

Utdanningsdirektoratet: Støtte til læringsmiljø- og antimobbeprogrammer

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring