logo

Søk

Dean Fixsen til PALS-konferansen 2010

Professor i psykologi og ekspert på implementering, Dean Fixsen blir hovedforeleser på årets PALS-konferanse i september. Konferansen vil samle lærere, skoleledere og andre som har tatt i bruk PALS-modellen.

– Dean Fixsen vet hvilke utfordringer skoler og lærere møter i arbeidet med å implementere PALS, sier spesialrådgiverne Anne Arnesen og Wilhelm Meek-Hansen ved Atferdssenteret.

Fixsen har blant annet vært en inspirasjonskilde for PALS-teamet ved Atferdssenteret i utviklingen av den veiledningsmodellen som brukes i PALS. Han har også gitt inspirasjon til strategier for implementering og opptrapping av PALS i Norge.

Anne Arnesen og Wilhelm Meek-Hansen ved Atferdssenterets er glade for at han nå kommer til PALS-konferansen.

Professor Fixsen har i mange år drevet forskning sammen med Rob Horner og George Sugai knyttet til «Best Evidence Practice» i forbindelse med implementering av den skoleomfattende tiltaksmodellen PBIS i USA. Det er denne modellen PALS er basert på.

– Mer enn hundre publikasjoner

Dean Fixsen har jobbet med å bidra til å gjøre livet bedre for barn og familier hele sitt yrkesliv og har forfattet mer enn hundre publikasjoner, sier Anne Arnesen og Wilhelm Meek-Hansen.

Dean L. Fixsen er seniorforsker ved Frank Porter Graham Child Development Institute ved Universitet i North-Carolina. Sammen med Karen Blase leder han det nasjonale forskernettverket som jobber med implementering. Han er også en av lederne av det føderale senteret for implementering og oppskalering av evidensbasert praksis (SISEP). Fixsens forskningsfokus har vært implementering og utvikling av evidensbaserte programmer. Han har stor kunnskap om forutsetninger og kritiske sider ved endringsprosesser i organisasjoner.

Skal fremme elevenes ferdigheter

PALS-modellen har som mål å fremme elevenes skolefaglige og sosiale ferdigheter, samt forebygge og redusere atferdsproblemer. I Norge implementerer 137 skoler PALS-modellen inneværende skoleår. I tillegg implementerer 17 skoler en mer komprimert versjon av modellen. Atferdsenteret forsterker samarbeidet med Statped, som har vært ansvarlig for å invitere med nye skoler fra skoleåret 2010–2011.

Atferdssenteret har også satt i gang et prosjekt som tar sikte på å utvikle en helhetlig skolemodell, som integrerer elevenes skolefaglige og sosiale kompetanse. Det legges blant annet vekt på tidlig vurdering, intervensjon og oppfølging av elevenes leseferdigheter.

Også i Danmark og på Island har skoler tatt i bruk PALS-modellen.
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring