logo

Søk

Unge kriminelle gjengangere

Assisterende fagdirektør Nina Tollefsen ved NUBU la fram innspill om hvordan hindre marginalisering og utenforskap blant ungdom, under et fellesmøte i rådhuset om unge, kriminelle gjengangere.

Mandag 18.mars var det innspillsmøte i rådhuset om hvordan Oslo Kommune skal håndtere ungdom som begår gjentatt kriminalitet. NUBU var tilstede ved assisterende fagdirektør NinFoto: Illustrasjonsbilde Colourbox.a Tollefsen.

NUBU har i mer enn 20 år arbeidet med utvikling og implementering av familie- og nærmiljøbaserte behandlingsmetoder for barn og unge som har store atferdsproblemer, deriblant kriminalitet. Typisk for ungdom som mottar behandling i disse metodene er at det er store konflikter i hjemmet, de utøver vold og annen kriminalitet, skulker eller faller helt ut av skolen, og de misbruker alkohol eller andre rusmidler. Ungdommen og/eller foreldrene har i mange tilfeller også traumer, angst, depresjon eller andre psykiske problemer. 

Forskning, teori og klinisk erfaring danner et utvedtydig og klart bilde av hva disse ungdommene trenger for å komme inn i en mer normalisert utvikling. Innsatsen må ikke i hovedsak rettes mot ungdommen individuelt, men mot hele ungdommens miljø.

Innsats mot ugdommens miljø: Assisterende fagdierktør Nina Tollefsen ved utviklingsavdeling barn NUBU holdt innspill under møte i rådhuset om unge, kriminelle gjengangere. Foto: Moment Studio.– Nærmiljøfaktorer som fattigdom, trangboddhet, høy grad av kriminalitet og tilgang på rusmidler kombinert med mangel på fritidstilbud, øker risikoen for marginalisering og utenforskap. Å få brutt opp negative nettverk, og igangsette eller øke tid i normale fritidsaktiviteter, er utfordrende og krever koordinert innsats fra mange, og er svært viktig for å lykkes, sa Tollefsen.

Lokalavisa Vårt Oslo skrev om møtet, og saken kan leses her.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern