logo

Søk

Program PALS-konferansen 2010

Program i PDF

Torsdag 16. september

09:00-10:00     Registrering  - Kaffe

10:00-10:30     Velkommen ved Anne Arnesen og Wilhelm Meek-Hansen, Atferdssenteret, 
                           
og elever fra Rustad skole i Oslo

                           Åpning ved Kunnskapsminister Kristin Halvorsen

10:30-11:30     Implementing PBIS: Organization and System Change
                           Dean Fixsen, Universitet i North-Carolina, USA

PBIS (PALS) er en effektiv modell for å reduserer atferdsproblemer og forbedre læringsmiljøet. Modellen er godt beskrevet og nøye evaluert. Likevel har vi ikke tilsvarende erfaring for hva som kreves for å  implementere modellen etter forutsetningene for å oppnå best mulige resultater for skolen og elevene. Denne presentasjonen vil fokusere på hvilke faktorer som må ligge til grunn for en effektiv og vellykket implementering av PBIS (PALS) og andre evidensbaserte metoder i skolen.

11:30-12:00     Kaffe og frukt

12:00-13:00     Implementation Drivers and Coaching Competence
                           Dean Fixsen, Universitet i North-Carolina, USA

Ettersom skoler tar i bruk PBIS (PALS) og andre modeller, blir det viktig å kjenne til hvilke påvirkningsfaktorer som er betydningsfulle for implementeringen (Implementation  Drivers).  Disse inkluderer utvikling av personalets kompetanse, etablering av skoleledelsens administrative og faglige støtte, og hvordan skolesystemer kan tilpasse seg nye arbeidsmetoder for utvikling og forbedring. Denne presentasjonen vil fokusere på hvordan interne veiledere (PALS-teamets leder) og eksterne veiledere (skolens PALS-veileder) kan lære opp og veilede (coache) skolens personale på best mulig måte.

13:00-14:00     Lunsj

14:00-15:30     Parallellsesjon- les her

15:30-16:00     Kaffe og kake

16:00-17:30     Parallellsesjon - les her

17:30                 Sosialt samvær og postersesjon i foajeen

Fredag 17. september 

08:00-08:30     Kaffe

08:30-09:30     I-PALS - skolefaglig og sosial mestring, to sider av samme sak! 
                           Anne Arnesen og Wilhelm Meek-Hansen, Atferdssenteret

Integrering av PALS og "Respons til intervensjon" (RtI) i en helhetlig modell for forebygge problemutvikling og  fremme elevenes sosiale og skolefaglige kompetanse.

09:30 - 10:00   Kaffe og frukt

10:00 - 11:30   Forum for erfaringsdeling les her

11:30 - 12:30   Lunsj

12:30 - 13:45   "Time for nettverk"   

Dette er en samling for de aktuelle nettverkene som skolene deltar i lokalt/interkommunalt eller regionalt. Nettverkstimen ledes av PALS-veileder.
1.       Status/vurdering i forhold til implementering: Hva har vi oppnådd så langt?
2.       Ideer/ny kunnskap fra konferansen: Hva har inspirert oss – hva har vi lært som kan komme til nytte for vårt videre arbeid med PALS
3.       Handlingsplaner: Hva skal vi legge vekt på/prioritere i den videre implementeringen av PALS fremover
          – den enkele skole/felles i nettverk?

12:30 - 13:45   Hva skal til for å sikre god implementering av PALS på kommunalt nivå?
                           Arild Sandvik, rektor Harestua skole og Thorfinn Oustorp, rektor Mysen skole

13:45 - 14:00   Kaffe og kake

14:00 - 15:00   Læring i motbakke: Barn i krise og barn som lever under harde vilkår
                           
Kan vi skjerme dem mot skolens motvind og klabbeføre?
                           Magne Raundalen, Senter for krisepsykologi i Bergen

 15:00                Vel hjem

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring