logo

Søk

Publikasjoner 2019

NUBUs medarbeidere bidrar til en rekke artikler, bøker og rapporter, samt NUBUs populærvitenskapelige tidsskrift KONTEKSTonline. Nedenfor følger publikasjonsliste for 2019. Se meny til høyre for tidligere år.

Artikler med fagfellevurdering

Askeland, E., Forgatch, M. S., Apleand, A., Reer, M. & Grønlie, Anette A. (2019) Scaling up an Empirically Supported Intervention with Long-Term Outcomes: the Nationwide Implementation of GenerationPMTO in Norway. Prevention Science. doi.org/10.1007/s11121-019-01047-9. (Open access.)

Borgen, N. T., Kirkebøen, L.J., Ogden, T., Raaum, O. & Sørlie, M.A. (2019) Impacts of school-wide positive behavior support: Results from National Longitudinal Register Data. International Journal of Psychology. doi: 10.1002/ijop.12575.

Frønes, I. (2019) Barnefattigdom er utviklingsfattigdom. Forebygging.no. doi.org/10.21340/g8nr-fb91

Hagen, K. A, Olseth, A. R., Laland, H., Rognstad, K., Apeland, A., Askeland, E., Taraldsen, K., Christensen, B., Kjøbli, J., Ugueto, A. M., Bearman, S. K., & Weisz, J. (2019). Evaluating Modular Approach to Therapy for Children with Anxiety, Depression, Trauma and Conduct Problems (MATCH-ADCT) in Norwegian child and adolescent outpatient clinics: Study protocol for a randomized controlled trial. Trials. doi: 10.1186/s13063-018-3074-9. (Open access.)

Hukkelberg, S. S. (2019). The Quintessence of Child Conduct Problems: Identifying Central Behaviors using Network Analysis. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment.

Hukkelberg, S., Tømmerås, T., & Ogden, T. (2019). Parent training: Effects beyond conduct problems. Children and Youth Services Review. Doi: 10.1016/j.childyouth.2019.03.009.

Hukkelberg, S., Keles, S., Ogden, T. & Hammerstrøm, K. (2019). The relation between behavioral problems and social competence: A correlational Meta-analysis. BMC Psyciatry. doi.org/10.1186/s12888-019-2343-9. (Open access.)

Hukkelberg, S. & Ogden, T. (2019). What is social competence? An investigation into the concept among children with antisocial behaviors. Emotional and Behavioral Difficulties. doi.org/10.1080/13632752.2019.1687168.

Idsøe, T., Keles, S., Olseth, A. R. & Ogden, T. (2019). Cognitive behavioral treatment for depressed adolescents: results from a cluster randomized controlled trial of a group course. BMC Psychiatry. Doi: 10.1186/s12888-019-2134-3. (Open access.)

Artikler uten fagfellevurdering

Apeland, A. & Hagen, K. A. (2019) Diagnoser på godt og vondt. KONTEKSTonline, 3. ISSN 2535-4825.

Frønes, I. (2019) Født sånn eller blitt sånn. Det genetisk-sosiale samspillet. KONTEKSTonline, 3. ISSN 2535-4825.

Hagen, K. A., Backer-Grøndahl, A., Idsøe, T., Olseth, A. R., & Frønes, I. (2019) Tiltak mot utenforskap finnes, men tas ikke i bruk. Aftenposten.

Hukkelberg, S., Hagen, K.A., & Sandbu, R.A. (2019) MATCH – ADTC – transdiagnostisk behandling for barn og unge i psykisk helsevern. BestPractice Norge.

Talgø, K. H. & Torsvik, S. (2019) Mandes drøm. Kulturforskjeller i barneoppdragelse. KONTEKSTonline. 3. ISSN 2535-4825.

Talgø, K. H. & Reer, M. (2019) Foreldretrening har fungert godt i 20 år i Norge. forskning.no.

Talgø, K.H. (2019) Lavterskel kurs hadde god effekt mot depresjon hos unge. forskning.no.

Talgø, K.H. (2019) Tiltak i barneskolen ga mindre bråk i 7. klasse. forskning.no.

Talgø, K.H. (2019) Foreldrerådgivning kan gi mindre angst og depresjon hos barn med atferdsvansker. forskning.no.

Utgarden, I.H. (2019). Forskningsnytt. Kortversjoner av fagartikler fra 2018. KONTEKSTonline. 3. ISSN 2535-4825. 

Bøker og bokkapitler

Brunstad, A. L., Christensen, B., Thøgersen, D. M., & Tollefsen, N. (2019). Funksjonell familieterapi. Multisystemisk terapi. (s. 399-414 og s. 427-446.) Lorås, L. & Ness, O. (red.) Håndbok i familieterapi. Fagbokforlaget. ISBN:9788245027907. 

 

 

 

 

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Våre nettsteder

www.swis.no
www.pmto.no
www.barnssosialeutvikling.no

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Terje Christiansen. ©2019 | Personvern