logo

Søk

Publikasjoner 2021

NUBUs medarbeidere bidrar til en rekke artikler, bøker og rapporter, samt NUBUs populærvitenskapelige tidsskrift KONTEKSTonline. Nedenfor følger publikasjonsliste for 2021. Se meny til høyre for tidligere år.

 

Artikler med fagfellevurdering

Hermansen, T. K., Ronfard, S., Harris, P. L., Pons, F., & Zambrana, I. M. (2021). Young children update their trust in an informant’s claim when experience tells them otherwise. Journal of Experimental Child Psychology, 205, 105063. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2020.105063

Hukkelberg, S. S., & Ogden, T. (2021). Parenting practices and child conduct problems in a Norwegian subclinical sample: Variable and person-centered approaches. Family Relationshttps://doi.org/10.1111/fare.12538

Idsoe, T., Vaillancourt, T., Dyregrov, A., Hagen, K. A., Ogden, T., & Nærde, A. (2021). Bullying victimization and trauma. Frontiers in Psychiatry, 11, 1602. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.480353

Keles, S., Taraldsen, K. & Olseth, A. R. (2021). Identification of Multisystemic Therapy (MST) subgroups with distinct trajectories on ultimate outcomes in Norway. Research on Child and Adolescent Psychopathologyhttps://doi.org/10.1007/s10802-020-00735-3

Natale, B. N., Shaw, D. S., Janson, H., & Nærde, A. (2021). Duration of breastfeeding mediates the association between early socioeconomic risk and child vocabulary at age 4. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, January 25, 2021. https://doi.org/10.1097/DBP.0000000000000913

Thøgersen, D.M., Bjørnebekk, G., Scavenius, C., & Elmose, M. (2021). Callous-unemotional traits do not predict Functional Family Therapy outcomes for adolescents with behavior problems. Frontiers in Psychology, 11, 537706. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.537706

 

Artikler uten fagfellevurdering

Frønes, I. (2021). Fritidsklubb; utvikling, utforming og utfordringer. Forebygging.no, 2021(2). http://www.forebygging.no/Artikler/2021/Fritidsklubb-utvikling-utforming-og-utfordringer/

 

Bokkapitler

Ogden, T. (2021). Skolinsatser för att främja social kompetens och motverka beteendeproblem. I: Allodi, M.W. (red.), Specialpedagogik för lärare (s. 234-250). Stockholm: Natur och Kultur. https://www.nok.se/titlar/akademisk-psykologi2/specialpedagogik-for-larare/

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Våre nettsteder

www.swis.no
www.pmto.no
www.barnssosialeutvikling.no

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2021 | Personvern