logo

Søk

Publikasjoner 2020

NUBUs medarbeidere bidrar til en rekke artikler, bøker og rapporter, samt NUBUs populærvitenskapelige tidsskrift KONTEKSTonline. Nedenfor følger publikasjonsliste for 2020. Se meny til høyre for tidligere år.

Artikler med fagfellevurdering

Engell, T., Kirkøen, B., Hammerstrøm, K. T., Kornør, H., Ludvigsen, K. H. og Hagen, K. A. (2020). Common Elements of Practice, Process and Implementation in Out-of-School-Time Academic Interventions for At-risk Children: a Systematic Review. Prevention Science. doi.org/10.1007/s11121-020-01091-w.

Ribeiro, L. A., Casey, B., Dearing, B., Nordahl, K. B., Aguiar, C. og Zachrisson, H. D. (2020). Early Maternal Spatial Support for Toddlers and Math Skills in Second Grade, Journal of Cognition and Development, doi:10.1080/15248372.2020.1717494.

Sørlie, M.-A., Hagen, K. A. og Nordahl, K. B. (2020). Development of social skills during middle childhood: Growth trajectories and school-related predictors. International Journal of School & Educational Psychology. https://doi.org/10.1080/21683603.2020.1744492.

Thøgersen, D. M., Andersen, M. E. og Bjørnebekk, G. (2020). A Multi-Informant Study of The Validity of the Inventory of Callous-Unemotional Traits in a Sample of Norwegian Adolescents with Behavior Problems. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. doi.org/10.1007/s10862-020-09788-6.

Artikler uten fagfellevurdering

Heiestad, F., Arnesen, A. og Ogden, T. (2020). Hva er PALS-modellen og hva er den ikke? Utdanningsnytt.no.

Talgø, K.H. (2020). Hva betyr sosial kompetanse for barn? forskning.no.

Talgø, K.H. (2020). Hvordan oppdager psykologer barn og unge som mangler empati? forskning.no

Talgø, K. H. (2020). Foreldre som bryr seg bidrar til at barn lykkes på skolen. forskning.no.

Vartun, M., Frøjd, E. K. og Talgø, K. H. (2020). Hjemmekarantene: Slik kan du hjelpe smårollingen til å bli bedre i matte. forskning.no.

Wathne, V. C. og Grønlie, A. A. (2020). PMTO-kurs for fosterforeldre i Bufetat – implementering og 15 års erfaring. Fosterhjemskontakt nr. 1/2020.

Bøker og bokkapitler

Ogden. T. (2020). Skolens mål og muligheter. Gyldendal. ISBN: 9788205535909.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Våre nettsteder

www.swis.no
www.pmto.no
www.barnssosialeutvikling.no

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2020 | Personvern