logo

Søk

Årsrapport, årsregnskap og styrets beretning 2013

Årsregnskapet og styrets beretning ble behandlet og godkjent i styremøte 28. februar 2013.

Atferdssenterets oppdrag er å styrke kunnskapen og høyne kompetansen i arbeidet med atferdsproblemer blant barn og unge. I årsrapporten for 2013 kan du lese vår rapportering på disse områdene: Forskning, utvikling, implementering og tjenestestøtte, formidling, HR og medarbeiderskap samt internasjonalt samarbeid.

Atferdssenteret har gjort store endringer i hvordan virksomheten formidles i årsrapporten for 2013. Vi håper at vi på denne måten kan formidle omfanget og mangfoldet i forsknings- og implementeringsvirksomheten vår på en mer tilgjengelig måte.

Følg lenkene videre til

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring