logo

Søk

Årsrapport, årsregnskap og styrets beretning 2016

Årsregnskapet og styrets beretning ble behandlet og godkjent i styremøte 17. mars 2017.

NUBUs oppdrag er å styrke kunnskapen og høyne kompetansen i arbeidet med atferdsproblemer blant barn og unge. I årsrapporten for 2016 kan du lese vår rapportering på disse områdene: Forskning, utvikling, implementering, formidling, internasjonalt samarbeid, samt styring, kontroll og HR.

Atferdssenteret endret 1.3.2017 navn til Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge – NUBU. Årsrapporten for 2016 benytter det tidligere navnet, siden dette gjaldt gjennom hele rapporteringsåret 2016.

Nedenfor finner du lenker til

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring