logo

Søk

760 deltar på PALS-konferansen

760 lærere, skoleledere og ansatte i PP-tjenesten og andre interesserte har meldt seg på til to intensive PALS-dager i Oslo Kongressenter 16. og 17. september.

I dagene før konferansen legges oversikt over deltakere på parallelsesjonene og deltakerlisten ut på http://www.atferdssenteret.no/pals-konferanse-2010/category970.html. Der vil du i etterkant av konferansen også finne handouts fra forelesningene og seminarene.

Hovedforeleser er den amerikanske psykologiprofessoren Dean L. Fixsen. Han skal snakke om hva som må til for å få til en vellykket implementering av Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (PALS) i skolen. 

I tillegg kommer Magne Raundalen med foredrag om læring i motbakke – om barn i krise og barn som lever under harde vilkår. På den to dager lange konferansen blir det også seminarer om skolelederens rolle, om funksjonsbasert vurdering som grunnlag for individuelle støttetiltak, om sammenheng mellom skolefaglige og sosiale ferdigheter, teamarbeid, relasjonsarbeid med barn og ungdom med samspillsvansker, bruk av måleinstrumenter, praktiske grep i relasjonsorientert klasseledelse, Sjekk inn – Sjekk utSNAP – stopp nå og legg en plan, voksentilsyn på skolens arenaer for å unngå konflikter og skape god samhandling og Steg for steg.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring