logo

Guttas Campus

Artikkel

Guttas Campus gir en beskrivelse av et nytt prosjekt i kampen mot frafall i skolen; et to ukers opphold ved en intensiv læringscamp. Guttas Campus er planlagt gjentatt i 2019, hvor det også planlegges en forskningsbasert evaluering av prosjektet.

Lederartikkel


Samspillet mellom praksis og forskning er grunnleggende i NUBUS virksomhet. Dette samspillet er perspektivet i KONTEKSTonline.

Les lederen

Forskningsnytt


Her følger sammendrag av fagfellevurderte artikler, bøker og bokkapitler fra Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge gjennom det siste halvåret.

Les forskningsnytt

Refleksjon

Diagnoser på godt og vondt

Her reflekterer vi rundt temaet psykiske diagnoser hos barn og unge. Hvorfor har vi diagnoser og hva kan de bidra med? Hvilke problemer er knyttet til diagnoser og diagnostisering? Spesielt når det gjelder barn og unge?


Aktuelt

Barnevernets hasteplasseringer i et 30-årsperspektiv

Skjer det for mange hasteplasseringer (akuttplasseringer) i regi av barnevernet, med de belastningene som følger med for barn og foreldre? Er det rettslige grunnlaget alltid til stede?


Intervju

Mandes drøm

«Barnevernet tar barna om du gjør en liten ting feil». Det fikk Mande høre av bekjente da hun kom til Norge. PMTO-kurs ble et sted å få svar på spørsmål om både barnevern og om måter å oppdra barn på i Norge. Og hun fikk inspirasjon til en ny drøm.


Intervju

Født sånn eller blitt sånn?

Studier av forholdet mellom gener og miljø forteller at vi er hverken «født sånn eller blitt sånn» – vi utvikler oss i et komplekst samspill mellom våre genetiske profiler og sosiale miljø. Hvordan arter dette samspillet seg?