logo

VR-teknologi og elevenes læring

Aktuelt

Hvilken effekt kan VR-teknologi ha på barn og unges læring i skolen? Thomas Nordahl, professor ved Høgskolen i Innlandet, ser nærmere på læringseffekter av undervisningsteknologi..

Lederartikkel


Samspillet mellom praksis og forskning er grunnleggende i NUBUS virksomhet. Dette samspillet er perspektivet i KONTEKSTonline.

Les lederen

Aktuelt

Livsmestring i skolen

«Folkehelse og livsmestring» ble innført høsten 2020 med store forventinger. Men begrepsinnholdet er fortsatt uklart og det fører med seg mange utfordringer, skriver Terje Ogden, seniorforsker ved NUBU.


Artikkel

PALS i skolen gjennom snart 20 år

På Harestua barne- og ungdomsskole har rektor Arild Sandvik arbeidet for livsmestring i skolen lenge før det ble et eget fag. Han bare tenker ikke på det som livsmestring.

Forskningsnytt


Her følger sammendrag av fagfellevurderte artikler, bøker og bokkapitler fra Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge gjennom det siste halvåret.

Les forskningsnytt

Artikkel

Innovasjon i forebyggende intervensjoner for barn og unge

Vi har god kunnskap om hvilke intervensjoner for barn og unge som virker, men vi har for lite kunnskap om hvordan ulike komponenter i intervensjoner virker for den enkelte familie. I prosjektet Støtte til mestring ønsker vi å tenke nytt om forskning og utviklingsarbeid i forebyggende intervensjoner; innovasjon skjer i samarbeid mellom brukere, praktikere og forskere.


Artikkel

Foreldres og terapeuters opplevelser av empowerment og autonomi i PMTO

Hvordan erfarer foreldre at PMTO-behandlingen fremmer autonomistøtte? Og hvordan bidrar selve PMTO-metoden til empowerment av foreldre? Det har to masteroppgaver fra VID Vitenskapelige høgskole undersøkt fra to ulike ståsteder, fra de som søker hjelp og de som gir den – foreldrene og terapeutene.


Artikkel

Godteri og tillit

Noen eksperimenter har blitt verdensberømte. Mange av oss har sett bildene av barn som ser på en Marshmallow de ikke spiser for å få mer godteri senere. Når eksperimentet gjentas på en litt annen måte oppdager vi at det er mer å lære av barn og godterisituasjonen enn betydningen av impulskontroll.


Intervju

Forskningens formål – å bidra til forandring for mennesker

«Forskningens formål er ikke bare å fortolke og skape forståelse, men å bidra til forandring. Vi skal bidra til at noen får et bedre liv. Jeg tror at mine erfaringer som kliniker hjelper meg til å huske det,» sier konstituert forskningsdirektør Harald Janson ved NUBU i intervjuet med KONTEKSTonline.