logo

Evidensbaserte modeller krever praktisk refleksjon

Artikkel

Diskusjoner rundt bruken av evidensbaserte tiltak i skolen preges av en motsetning mellom ideer om kvalitetssikring og profesjonell autonomi. Men trenger det ene å utelukke det andre?

Lederartikkel


Samspillet mellom praksis og forskning er grunnleggende i NUBUS virksomhet. Dette samspillet er perspektivet i KONTEKSTonline.

Les lederen

Intervju

Barnevernets utfordringer

"I et samfunn som er opptatt av sosial ulikhet er det grunnleggende urettferdig hvis de som har størst behov for tjenester har størst problemer med å nå fram til dem". Vi har intervjuet Mari Trommald, direktør i Bufdir.


Refleksjon

Om pinnsvin, rever og barn

Reven vet mange ting, men pinnsvinet vet én stor ting. Gode hjelpetjenester for barn og ungdom trenger både revens og pinnsvinets perspektiv.


Aktuelt

Barnevernreformen – en god intensjon med mangelfulle rammevilkår?

Den 1. januar 2022 trådte barnevernreformen i kraft. Men hvordan oppfattes og forstås reformen av kommunene selv? Og hva er egentlig reformen? Vi har snakket med Ivar Bøe, barnevernleder i Oppdal og Rennebu.

Forskningsnytt


Her følger sammendrag av fagfellevurderte artikler, bøker og bokkapitler fra Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge gjennom det siste halvåret.

Les forskningsnytt

Artikkel

Ulik evne til å mestre skolen; en grunnleggende sosial ulikhet

I utdanningssamfunnet er det å ikke mestre skolen et tegn på mulige problemer senere i livsløpet. En grunnleggende strategi for bekjempelse av sosial ulikhet er utviklingen av gode barnehager.