logo

Gaming: ungdom og digitale fellesskap

Artikkel

Gaming er en populær hobby. Dataspillet Fortnite har svimlende 250 millioner brukere på verdensbasis. Men hva betyr kjønn for barn og unges spillerfaringer?

Lederartikkel


Samspillet mellom praksis og forskning er grunnleggende i NUBUS virksomhet. Dette samspillet er perspektivet i KONTEKSTonline.

Les lederen

Artikkel

Kvalitetssikring av intervensjoner for barnefamilier

Kvalitetssikringssystemet Amelia er essensielt for å sikre god implementeringskvalitet i kommunale tjenester som implementerer forebyggingsprogrammet TIBIR.


Refleksjon

Hvem påvirker hvem? Hvordan barn skaper sine foreldre

Hvordan kan barn som vokser opp i den samme familien, med de samme to foreldrene, bli så ulike?

Forskningsnytt


Her følger sammendrag av fagfellevurderte artikler, bøker og bokkapitler fra Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge gjennom det siste halvåret.

Les forskningsnytt

Aktuelt

Gjengkriminalitet

Fattigdom, omsorgssvikt og mislykket skolegang og utdanning kan gjøre gjenger til et fristed: et sted med anerkjennelse, respekt og tilhørighet. Nina Irene Jon, førsteamanuensis ved Politihøgskolen, drøfter i denne artikkelen gjengkriminalitet i lys av marginalisering og maskulinitet.


Intervju

Lovlig marihuana i Norge?

Det narkotikapolitiske feltet har vært i rask bevegelse de siste årene. – På sikt tror jeg at det nok også vil utvikles et regulert marked for cannabis, kanskje etter modell av Canada, sier professor Willy Pedersen.