logo

Søk

Alle familiene med ettåringer er intervjuet!

Forskningsprosjektet Barns sosiale utvikling har nå gjennomført intervjuer med alle deltakere med ettåringer. Prosjektet følger 1150 småbarnsfamilier fra barna er seks måneder gamle.

Familiene er rekruttert til forskningsprosjektet gjennom helsestasjoner i Drammen, Porsgrunn, Skien, Bamble og Tinn. Hver familie intervjues når barnet er seks måneder, ett år, to år, tre år og fire år. Ved det første intervjuet inviteres begge foreldrene til å delta, mens det er fedrene som inviteres ved ett- og treårsalder.

– Fedrene blir intervjuet og filmet mens de leker og gjør noen oppgaver sammen med ettåringen sin. Pappaene svarer også på et spørreskjema på egenhånd. Jeg hadde truffet godt og vel halvparten av fedrene allerede ved seksmåneders-intervjuet. De er så entusiastiske og glade for å delta, forteller Hege Gressli i Drammen. Hun er intervjuer for Barns sosiale utvikling ved siden av jobb som støttepedagog i barnehage.

Endringer i familiesituasjonen?

– Spørsmålene er over samme lest som ved seksmånedersalder, men med noen justeringer tilpasset at barnet er ett år. Vi spør også om endringer i familiesituasjonen, forklarer Gressli. Faste temaer i undersøkelsen er barnets atferd, foreldrenes oppfattelse av barna, ulike forhold i familien og helse og trivsel.

For mange av familiene handler dette om at det ett år gamle barnet kanskje er begynt i barnehage. Foreldrepermisjonen er som regel slutt og foreldrene tilbake i arbeidslivet.

– I forbindelse med barnehagestart gjennomfører vi også telefonintervjuer om eventuelle utfordringer knyttet til oppstarten, sier Gressli.

Lite frafall

Få av deltakerne i Hege Gresslis intervjugruppe er falt fra prosjektet. Hun har ansvaret for å følge opp og intervjue vel to hundre familier.

– Det er veldig fint med personlige møter. Jeg tror at det også gjør det lettere å bli med videre, avslutter Hege Gressli.

Forskerne bak studien

Forskerne Ane Nærde og Harald Janson ved Atferdssenteret står bak studien. De er nå i gang med å se på dataene fra seksmånedersintervjuene og ettårsintervjuene. De regner med å kunne fortelle om de første resultatene fra forskningsprosjektet i løpet av året.
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring