logo

Søk

Alt klart for årets PALS-konferanse

Torsdag 10. og fredag 11. september ønsker vi igjen velkommen til PALS-konferanse på Oslo Kongressenter.

Over 600 deltakere er ventet til årets konferanse, som i år byr på et svært variert program, spesielt tilpasset lærere, skoleledere og andre fagpersoner som jobber for et positivt læringsmiljø i skolen.

Høyaktuelt og solid program
Frode Heiestad, som er PALS-ansvarlig ved Atferdssenteret, er godt fornøyd i forkant av årets konferanse:

– Vi gleder oss veldig til dette, ikke minst fordi vi har et svært godt program i år! Forelesningene er høyaktuelle, da de tar for seg temaer som for eksempel skolevegring, psykisk helse, klasseledelse, sosial kompetanse, og forebyggende mobbearbeid.

Solide hovedforelesere
Årets tre hovedforelesere er Susan Barrett, Terje Ogden og Knut Roald.

Susan Barrett er en svært engasjert forsker og foreleser, som brenner for forebygging i skolen. Hun har lang erfaring fra praksisfeltet, og er en sentral person i det amerikanske SW-PBS-systemet, blant annet som nøkkelperson i arbeidet med storskala implementering av SW-PBS gjennom opplæring og teknisk bistand til stater og distrikter over hele USA. I tillegg er hun involvert i utvikling av materiell, verktøy og læreplaner på nasjonalt nivå, basert på SW-PBIS.

Terje Ogden er forskningsdirektør ved Atferdssenteret, og har i mange år forsket på utvikling og implementering av tiltak som kan forebygge atferdsproblemer hos barn og unge, deriblant annet PALS-modellen. Han har gitt ut en rekke artikler og fagbøker, blant annet om forebygging av atferdsproblemer, sosial kompetanse og klasseledelse.

Knut Roald har i mange år vært tilknyttet Høgskolen i Sogn og Fjordane, og er en ettertraktet foreleser og en sentral fagperson innen utdanningsfeltet. Han er særlig opptatt av organisasjoners læring og ledelse, samt kvalitetssikring av utviklingsarbeid i skolene.

Fokus på vedvarende innsats
Hele 100 av skolene er nå i sitt åttende år som PALS-skoler, mens 50 skoler har startet på sitt femte år. Derfor er konferansens hovedfokus denne gangen på den vedvarende innsatsen som gjøres i skolen, kvalitet i arbeidet, og det å holde kompetansen oppe hos personalet. I tillegg er det viktig å løfte fram kreativiteten og skreddersømmen som skjer i PALS-arbeidet ved de enkelte skolene.

– Ingen av skolene er like, selv om de jobber etter den samme PALS-modellen, og det er alltid flott å høre hvor kreative lærerne er i sin skolehverdag, tilføyer Frode Heiestad.

Vi ser fram til to lærerike dager på kongressenteret. Velkommen!

Les mer om konferansen på www.palskonferansen.no.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring