logo

Søk

Årsrapport for PMTO-behandling

Rapporten om PMTO-behandling er spesielt rettet mot tjenestestedene som tilbyr PMTO og andre som er interessert i å vite mer om hvordan PMTO praktiseres i Norge.

I 2019 var det 20 år siden Barne- og Familie- og Helse- og omsorgsdepartementet (den gang Helsedepartementet) besluttet å lære opp den første generasjonen med terapeuter i behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon modellen (PMTO).

NUBU som fikk det nasjonale ansvaret for å implementere metoden har siden den gang bygd opp PMTO-kompetanse i både statlige og kommunale hjelpetjenester for barn og unge. Totalt er det lært opp 8 generasjoner, som utgjør over 500 terapeuter. 316 av disse er fortsatt praktiserende i 2019. 

Årsrapporten for PMTO-behandling 2019 er den fjerde årsrapporten basert på datamaterialet hentet fra det nettbasert kvalitetssikrings- og rapporteringssystemet Amelia. 

Amelia er utviklet av NUBU for å kunne følge opp, kvalitetssikre og rapportere fra implementeringen av PMTO og TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko). Systemet har bidratt til å forenkle arbeidet med systematisk datainnsamling, og å sikre mer pålitelige data om hvordan metodene praktiseres og hvilke resultater de gir.

Datamaterialet brukes til å dokumentere, utvikle og forbedre tilbudet som gis til barna og deres familier. Tusen takk til alle PMTO-terapeuter, kursledere og veiledere som gjennom registreringen bistår med viktig kunnskap!

Vi håper at dere vil finne rapporten interessant!

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Våre nettsteder

www.swis.no
www.pmto.no
www.barnssosialeutvikling.no

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2020 | Personvern