logo

Søk

Barn og Unge Kongressen 2024

Barn og Unge Kongressen arrangeres 23. til 25. april 2024 på Radisson BLU Royal Hotel i Bergen. NUBU er medarrangør og hovedformålet med kongressen er å skape oppmerksomhet rundt vårt arbeid med barn og unge generelt, psykisk helsevern og barnevern.

Ved å samle fagfolk og forskere på tvers av sektorer, arenaer og profesjoner, kan vi få en felles presentasjon og drøfting av nye forskningsresultater, innovative fagutviklingsprosjekter og politiske veivalg.

Kongressen vil vektlegge forutsetninger for barn og unges psykiske helse, trivsel og fungering generelt, samt trekke frem sentrale arenaer hvor forebyggende og helsefremmende arbeid med barn og unge finner sted.

I 2024 vil kongressen ha fokus på tegn i tiden som har betydning for barn og unge, blant annet barns digitale verden og en verden i uro. Er vi rigget for framtidens arbeid med barn og unge?

Praktisk informasjon, påmelding og program finner du på www.barnogungekongressen.no.

Hjertelig velkommen til Barn og unge kongressen 2024.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring