logo

Søk

Barn og unge med sammensatte vansker

Årets fagkonferanse er den femtende i rekken, og denne gang vil vi løfte fram arbeid med sammensatte vansker hos barn og unge. En rekke spennende foredragsholdere ventes til Oslo Kongressenter.

Atferdssenterets fagkonferanse arrangeres hvert år for å fremme evidensbasert kunnskap i forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn og unge. Her samles forskere og fagpersoner som jobber med blant annet barnevern, psykisk helse og skole.

Barn og ungdom  har ofte sammensatte problemer når de henvises til, eller på annen måte kommer i kontakt med, hjelpeapparatet. Kartlegging av denne gruppa barn og unge kan være utfordrende, og tiltak som tilbys krever stor grad av fleksibilitet. Konferansen tar sikte på å øke fagmiljøenes kunnskap i arbeid med sammensatte vansker.

Til årets fagkonferanse – tirsdag og onsdag denne uka – har Atferdssenteret invitert fagfolk med ulike perspektiver på – og kunnskaper om – temaet. De komme fra fagmiljøer i USA og fra Sverige. Fra BUP-er i øst og vest, fra Bufetat, fra kommune-Norge – og så stiller selvsagt Atferdssenteret med fullt mannskap.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring