logo

Søk

Barn&unge-kongressen 2020

1.- 3. desember arrrangeres årets Barn&unge-kongress, og i år blir kongressen heldigital! Det blir annerledes, men fokuset på de viktige spørsmålene forblir likt som før. Årets konferanse vil ha ungdom i fokus.

UNG 2020: Prikk lik og unik

Årets kongress har tittelen "UNG 2020: Prikk lik og unik", og vil ha fokus på ungdom. Hva vet vi om psykisk helse og dagens unge? Hva strever ungdom med? Hva gir mestring? Hvordan ser utfordringsbildet ut? Hvordan påvirker ny digital teknologi psykisk helse hos ungdom? Hva skjer med hjernen under puberteten? Hva er de unge spesielt gode til, og hva trenger de eldre hjerners hjelp med? I hvilken grad kan og skal de unges strev løses individuelt, og i hvilken grad må vi se på vilkårene for deres oppvekst og utvikling?
Under årets kongress vil spørsmål som dette diskuteres, og mye mer. Hvilke forståelsesmodeller vi som tjenesteytere, behandlere og forskere har, hvilke vi mangler og hva vi vet om virksomme behandlingstilbud for ungdom vil stå sentralt. 

Variert program med flere NUBU-bidrag

Kongressen byr som vanlig på et variert og solid program. Helseminister Bent Høie står for åpningen, og på programmet finner vi flere anerkjente fagpersoner fra både inn- og utland. Blant hovedforeleserne er blant andre Tomas Paus fra Universitetet i Toronto som vil snakke om hvordan hjernen utvikles og modnes gjennom barne-og ungdomsår. En annen er Sonia Livingstone fra London School of Economics, som kan oppdatere oss på de ferskeste forskningsfunnene om ungdom og deres online-aktiviteter.

På plenumsprogrammet på dag 2 av kongressen bidrar NUBUs forskningsdirektør Thormod Idsøe sammen med Trygve Børve, der de vil fortelle om erfaringer med intervensjoner rettet mot depresjon hos ungdom. Blant seminarene finner vi også to sesjoner fra NUBU. Nina Tollefsen og Kyrre Lønnum vil snakke om familiebaserte behandlingsmetoder for ungdom med bekymringsfull atferd, mens Rebecca Ervik-Jeannin deler erfaringer med behandlingsmodellen TFCO sammen med behandlingsleder Kharim Lekhal fra Bufetat.

Ungdom og gaming

På kongressens første dag arrangeres det i tillegg et åpent møte og paneldebatt om ungdom, gaming og psykisk helse. Hva bør man som voksen være oppmerksom på når det gjelder ungdoms spillevaner og tilstedeværelse på nett? Hva gjør man dersom man plukker opp faresignaler? Hva er foreldre og andre voksne ofte unødig bekymret over når det gjelder spill og gaming? Hindrer dette dialog og forståelse for hva digitale kulturer kan gi? Dette og mye mer vil bli tema for møtet.

Arrangementet er rettet mot foreldre og personer som jobber med ungdom, og andre som er interessert i temaet, og strømmes gratis fra Litteraturhuset i Trondheim kl 19.30.

 

Mer informasjon og fullt program finner du på www.barnogungekongressen.no.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring