logo

Søk

Bedre odds for Amerikas barn

Forskeren Eric Dearing, USA, er p.t. knyttet til Atferdssenteret. Nylig bidro han på boka «Improving the odds for Americas children».

Boka er utgitt på Harvard Education Press, redigert av Kathleen McCartney, Hirokazu Yoshikawa og Laurie B. Forcier, og ligger stadig høyt oppe på forlagets ti på topp-liste.

Eric Dearing er p.t. seniorforsker ved Atferdssenterets longitudinelle studie Barns sosiale utvikling. Han har signert kapittelet The state of research on children and families in poverty: Past, present and future empirical avenues of promise. Her oppsummerer han hva fattigdom betyr for barns utvikling.

Helse, utdanning og atferd

Fattigdom har store negative følger for både helse, utdanning og atferd. Gjennom førti års forskning på feltet, vet vi nå også noe om årsakene. Barn som vokser opp i fattigdom, opplever gjerne mer stress, mer konflikter i hjemmet og mindre støtte og stimulering fra foreldrene.

Gjennom tiltak som støtter foreldre, bedre utdanningstilbud og boligutvikling, kan barna få bedre muligheter til trivsel, helse og utdanning.

Sist, men ikke minst, skriver Eric Dearing at både forskere, politikere og praktikere i framtida må rette oppmerksomheten mot at fattigdom i stor grad finnes blant innvandrerfamilier, noe en må ta hensyn til når en tenker forebygging.

USA – og Norge

Denne boka handler om barn i USA, hvor fattigdom er et mye større samfunnsproblem enn i Norge. Samtidig ser vi at mange av de mekanismene som fører til sosiale forskjeller er de samme som hos oss.

Følgelig er Eric Dearings kapittel – som resten av boka − i høy grad relevant også her hos oss.

Illustrasjon: Harvard Education Press

McCartney, K., Yoshikawa, H., & Forcier, L. B. (Eds.) (2014). Improving the odds for America's children. Future directions in policy and practice. Cambridge MA: Harvard Education Press.

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring