logo

Søk

Børneudvalget på studietur til NUBU

Børneudvalget i Fredriksberg kommune i Danmark besøkte NUBU for å lære om NUBUs evidensbaserte metoder og implementering. Det ble et engasjert møte med utveksling av erfaringer mellom Norge og Danmark.

Besøket i Norge onsdag 30. oktober var i forbindelse med en studietur, og delegasjonen bestod av seks politikere og fire ledere fra familieområdet, dagtilbudområdet og området for utsatte barn og unge.

Formålet med studieturen var å gi utvalgsmedlemmene og lederne innenfor fagområdet ny kunnskap og inspirasjon til nye strategier og innsatser som kan være med å bygge oppunder arbeidet med å videreutvikle og styrke kvaliteten i det forebyggende arbeidet rettet om utsatte barn og unge i Fredriksberg kommune. Studietur: Børneudvalget i Fredriksberg kommune i Danmark besøkte NUBU for å lære mer om NUBU sine evidensbaserte metoder og implementering. Foto: Annika Mortensen.

Under besøket ved NUBU fikk utvalget innblikk i hvordan NUBU arbeider med tiltaks- og grunnforskning, opplæring, videreutvikling, evaluering, implementering og kvalitetssikring av de evidensbaserte metodene PMTO (Parent Management Training – Oregon), TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko), videreutviklingen av den nye modulen i TIBIR «Støtte til mestring» (retter seg mot familier hvor barna viser engstelse, tristhet og sinne, eller hvor foreldrene strever med den daglige omsorgen), MST (Multisystemisk terapi), FFT (Funskjonell familieterapi) og TFCO (Treatment Foster Care – Oregon).

Hvordan sikre god implementering for å sikre at metoden blir brukt på riktig måte og vedlikeholdt over tid var særlig interessant for utvalget. Videre betydningen av å forstå risiko- og beskyttelsesfaktorer i arbeidet med utsatte barn og unge.

Det ble et engasjert møte med utveksling av erfaringer mellom Norge og Danmark.

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring