logo

Søk

Bygger bro mellom læring og psykisk helse

Så er den i gang, denne «brobyggerkonferansen uten ingeniører». På Park Inn på Gardermoen er forskere, fagutviklere og beslutningstakere samlet for å bygge bro mellom læring og psykisk helse.

Konferansen «Læring, læringsmiljø og psykisk helse» samler forskere, fagutviklere og beslutningstakere fra to felt sammen; læring og psykisk helse. Målet er å utvikle forståelsen av sammenhengen mellom psykisk helse, læring og læringsmiljø. Det siste er blant Anne Arnesens hjertesaker, og hun har da også representert Atferdssenteret i planleggingen av konferansen.

Vennskap, tilhørighet og mestring

Også Atferdssenterets forskningsdirektør, Terje Ogden, er på plass. Han åpner konferansens andre dag. Hans utgangspunkt er at tiltak virker best når psykisk helse inngår i den vanlige undervisningen heller enn å behandles som et eget tema.

Vennskap, tilhørighet og mestring er kanskje det nærmeste vi kommer til en universell vaksine mot psykiske helseproblemer, og skolen egner seg utmerket til å fremme slike opplevelser (sitat Terje Ogden).

Dialog og kunnskapsdeling

I løpet av disse to dagene – 11. og 12. november − vil forskere presentere sentrale arbeider fra begge felt, og fagutviklere vil dele erfaringer fra prosjekt på skolearenaen. Dialog og utveksling av kunnskap, det er hva det dreier seg om, og konferansen ønsker å bidra med kunnskap som kan inngå i et komplekst og velinformert beslutningsgrunnlag i dette spennende og fremtidsrettete «samhandlingsprosjektet».

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring