logo

Søk

Dagfinn Mørkrid Thøgersen blir ny fagdirektør ved NUBU

– Det er en ære å overta ansvaret for en avdeling som har gjort så mye for at ungdommer med alvorlige og sammensatte utfordringer får god hjelp, kan bli boende hjemme og få en tryggere utvikling på vei mot å bli voksne.

1.oktober tiltrer Dagfinn Mørkrid Thøgersen som ny fagdirektør i utviklingsavdeling ungdom ved NUBU. Thøgersen er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo og spesialist i klinisk familiepsykologi. Han ser fram til å kunne fortsette avdelingens innsats for kunnskapsbaserte tjenester for ungdommer med alvorlige og sammensatte utfordringer. 

Han har tidligere yrkeserfaring fra familievernet og har vært tilknyttet NUBU siden 2006. Thøgersen har hatt ansvar for å implementere Funksjonell familieterapi (FFT) i Norge. FFT en evidensbasert behandlingsmetode for unge med atferdsvansker, hvor han i tillegg til implementeringsarbeidet har vært både veileder og konsulent for FFT-teamene i Norge. 

– Det å erfare hvordan en forskningsbasert behandling kan skape positive endringer i ungdommers liv, er den mest meningsfulle påminnelsen om betydningen av det vi gjør på NUBU. Det kan til tider være krevende arbeid, men er verdt det når man ser hva det betyr og hvordan det hjelper ungdomsfamilier i å gjenvinne tillit, trygghet og et bedre liv, sier Thøgersen.

Ungdommene vi jobber for er drivkraften i jobben

Helt siden 2006 har han samarbeidet tett med avtroppende fagdirektør for utviklingsavdeling ungdom, Bernadette Christensen.

– Bernadette har vært en fabelaktig mentor og kollega. I samarbeid med henne har jeg kunnet tilegne meg en unik ekspertise knyttet til implementering av evidensbaserte behandlingsmetoder. Evnen til å konstant ha fokus på hvem vi jobber for, nemlig ungdommer som er utstøtt og har det veldig vanskelig, er en drivkraft jeg tar med meg videre.

Foruten om å være psykologspesialist har Thøgersen snart fullført en PhD. Doktorgradsarbeidet blir levert inn 1. oktober 2020 og han disputerer i desember måned. 

Hvordan hjelpe de som er vanskeligst å hjelpe

Doktorgraden hans tar for seg om FFT-behandling også egner seg for ungdommer med begrensede prososiale følelser, også kalt callous-unemotional (CU) trekk. Forskning tyder på at det blant ungdommer med atferdsvansker er noen få som viser slike tegn på manglende empati, og de viser ofte mer alvorlige og vedvarende problemer.

Det er lite kunnskap om disse ungdommene får god nok hjelp i eksisterende kunnskapsbaserte behandlingstilbud. Det er derfor interessant å undersøke hvilket behov det er for å utvikle spesielle behandlingsmetoder for ungdom med CU trekk. 

– Det er en svært liten gruppe av ungdom som viser tegn til manglende prososiale følelser, men trolig kan disse være blant dem som er vanskeligst å hjelpe og som på sikt kan bli kriminelle gjengangere. Vi må derfor få mer kunnskap om hva som er hjelpsomt for disse ungdommene, og dette forskningsprosjektet undersøker om de har nytte av FFT-behandling, forklarer den nye fagdirektøren.

Internasjonal erfaring med implementering

Thøgersen har også ledet implementeringen av FFT i Danmark i samarbeid med Socialstyrelsen. Doktorgraden hans bygger også på data fra den danske studien av FFT og var innskrevet ved Syddansk Universitet i Odense. Det siste året av doktorgraden har han gjennomført ved The Center for Translational Neuroscience ved University of Oregon, som en del av et Fulbright-stipend. 

– På NUBU har vi alltid hatt fokus på internasjonalt samarbeid for å være oppdatert på fagfeltene vi jobber med. Under besøket hos professor Phil Fisher i Oregon fikk jeg innblikk i nye strategier for å knytte forskning og praksis ennå tettere sammen. Denne fagutviklingen tror jeg kan bidra til at virksomme behandlingstilbud kan nå ut til flere utsatte ungdommer og familier.

Ved siden av dette arbeidet har Thøgersen gitt ut flere bokkapitler om behandling av ungdom med utfordrende atferd. Han er også sterkt engasjert i implementering som fagfelt og sitter i styret i European Implementation Collaborative (se: www.implementation.eu). 

– Kunnskap og erfaring knyttet til implementering er avgjørende for at veien fra forskning til praksis skal bli så kort og konstruktiv som mulig. NUBU har nå i mer enn tyve år arbeidet aktivt med å bringe forskningen ut i praksis slik at den kan komme barn, ungdommer og familier til gode.

Ønsker at enda flere ungdommer skal få kunnskapsbasert hjelp

Thøgersen sier videre at kombinasjonen av grunnkunnskap om forhold som skaper og opprettholder atferdsvansker, hvilken behandling som gir endring og hvordan denne kan implementeres, er avgjørende for å sørge for virksomme, trygge og tilgjengelige tilbud der ute.

– Jeg håper å kunne bygge videre på det imponerende arbeidet som har vært gjort på utviklingsavdeling ungdom.

Han opplever at en langsiktig satsning har skapt et svært kompetent fagmiljø og en kunnskapsbasert behandlingskjede for ungdommer med alvorlige atferdsvansker.

– Det er viktig for meg å sikre at dette tilbudet fortsetter å være der for de som trenger det. Samtidig har jeg et mål om at ennå flere ungdommer som møter store vansker kan ha tilgang til kunnskapsbasert hjelp. Derfor har jeg som mål at vi fortsetter å videreutvikle oss og kunnskap om hva som kan gjøre god hjelp bedre og mer tilgjengelig.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring