logo

Søk

De andre i klassen betyr mer for sosial utvikling enn forholdet til læreren

Forskere ved NUBU har undersøkt utvikling av sosiale ferdigheter hos drøyt 2000 barn fra 4. til 7. klasse. Forskerne var særlig interessert i hvilke faktorer i skolen som kan påvirke utviklingen av sosiale ferdigheter over tid.

Forskere ved NUBU har undersøkt utvikling av sosiale ferdigheter hos drøyt 2000 barn fra 4. til 7. klasse, det vil si i alderen 9–12 år. Forskerne var interessert i barnas utvikling i denne perioden og hvilke faktorer i skolen som kan påvirke utviklingen av sosiale ferdigheter over tid. Resultatene viser at norske barns sosiale ferdigheter i gjennomsnitt øker noe over tid, at jenter gjennomgående har bedre sosiale ferdigheter enn gutter, men at gutter har større utvikling enn jenter i løpet av den aktuelle perioden fra 4. til 7. klasse. Nærmere analyser avdekket imidlertid at en positiv utvikling ikke gjelder for alle. Forskerne så at det kunne skilles mellom tre grupper blant elevene, med tre ulike utviklingsbaner.

Stabil utvikling

I den første, og største elevgruppen (72%) ble elevene vurdert til å ha en middels skår ved starten av undersøkelsen og hadde en stabil utvikling over tid. Faktorer som synes å påvirke utviklingen i denne gruppen er å ha positive relasjoner til medelever og lærere, samt å gå på en skole der lærerne har en felles opplevelse av å gi elevene god opplæring og støtte.

Negativ utvikling

I en annen elevgruppe (14%) så forskerne noe overraskede en negativ utvikling i sosiale ferdigheter over tid. Gruppen består av flest jenter, og de kan betraktes å være i høy risiko for sosial ekskludering og andre negative utfall. For disse elevene så forskerne at det å ha veldig nære relasjoner til lærerne faktisk kunne bidra til nedgang i den sosiale kompetansen over tid.

Late bloomers

I den siste gruppen (14%) finner man elevene som skåret dårligst på sosiale ferdigheter i 4. klasse, men som på slutten av perioden ble ansett som de mest kompetente av alle. Elever i denne gruppen kan betraktes som «late bloomers», altså at de modnes noe senere enn andre. Forskerne så her at for denne gruppen er det spesielt viktig å ha positive relasjoner til jevnaldrende, særlig i kombinasjon med et godt klassemiljø uten mye uro. Men også her fant de at nære relasjoner til lærerne påvirket utviklingen mer negativt enn positivt. 

Samspillet med andre elever

Resultatene peker på at lærere bør være særlig oppmerksomme på elever som er for nær eller avhengige av dem, selv om de ellers oppfører seg bra. Overdreven avhengighet eller tilknytning til voksne kan slå tilbake på barna senere og gjøre dem hjelpeløse og uerfarne i sosialt samspill med jevnaldrende. Studien avdekker også at for noen elever kan uro og problemer med atferd i klasserommet være en risikofaktor som forstyrrer deres mulighet for en god utvikling av sosiale ferdigheter.

– Funnene understreker hvor viktig det er med god klasseledelse og et godt klassemiljø, fordi det ikke bare fremmer skolefaglig kompetanse, men også livsviktige sosiale ferdigheter, sier forsker Mari-Anne Sørlie ved NUBU.

 

Denne artikkelen ble først publisert på forskning.no, 12.11.2020.

 

Referanse:

Sørlie, M.-A., Hagen, K. A. og Nordahl, K. B. (2020). Development of social skills during middle childhood: Growth trajectories and school-related predictors. International Journal of School & Educational Psychology. https://doi.org/10.1080/21683603.2020.1744492.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring