logo

Søk

De første FFT-terapeutene i mål

15. mars 2009: Atferdssenteret og Barne-, ungdoms og familieetaten har gjennomført den siste delen av opplæringen for de første norske terapeutene i Funksjonell familieterapi (FFT).

Til sammen har 94 familier i Norge mottatt Funksjonell familieterapi. Metoden gir god hjelp til familier og ungdom med atferdsvansker, samt virker forebyggende i forhold til problemutvikling hos yngre søsken.

Stavanger og Skien

FFT-terapeutene ved familiesenteret i Stavanger fikk besøk av kollegene i Skien for at de skulle jobbe sammen under den siste delen av opplæringen i klinisk arbeid med familier. Fire Rogalands-familier hadde sagt seg villig til å delta i opplæringsklinikken. I klinikken arbeidet terapeutene med familier, mens kollegene observerte timen sammen med en FFT-veileder og en FFT-konsulent. Både veilederen og konsulenten ga terapeuten direkte veiledning på arbeidet underveis i terapitimen.

Intensiverer behandlingen

– Ved å jobbe på denne måten intensiveres behandlingen med FFT, og det oppnås framdrift i terapiprosessen ganske raskt. Klinikkopplæringen gir terapeutene mulighet til å se hvordan arbeid etter FFT-modellen skaper endring, samtidig som det gis mulighet for å øve seg videre i utøvelsen av terapiformen, sier spesialrådgiver Dagfinn Mørkrid Thøgersen ved Atferdssenterets utviklingsavdeling for ungdom. Han har samarbeidet med utviklerne av metoden om opplæringen av de norske FFT-terapeutene.

– For meg har klinikkveiledningen vist hvor viktig det er å lete fram og holde fast i temaene som etter hvert blir tydelige og organiserende, sier Gunnar Lie, som jobber i FFT-teamet i Skien.

– Klinikkopplæringen gir også øvelse i hvordan en skal best mulig forberede seg til hver nye terapitime i FFT, forteller Dagfinn Mørkrid Thøgersen.

Strukturert gjennomgang

Opplæringen i Stavanger tok terapeutene med på en strukturert gjennomgang av henvisningsinformasjon og vurderinger fra forrige time. På den måten fikk terapeutene et grunnlag for å planlegge målsettinger og mulige intervensjoner i timene de skulle gjennomføre med familier.

– Denne arbeidsformen er, i tillegg til ukentlig veiledning, den daglige kvalitetssikringen som FFT-terapeutene gjør i sitt arbeid, sier Dagfinn Mørkrid Thøgersen.
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring