logo

Søk

Debatterte i Litteraturhuset

Fagdirektør Elisabeth Askeland fra Atferdssenteret satt i panelet da Norsk Psykologforening lørdag 17. april holdt åpent møte om foreldreautoritet. Mange var møtt fram for å delta i debatten.

– Det er veldig flott at Norsk Psykologforening lager slike arrangementer. Dette er en måte å nå ut til publikum med de kunnskapene vi har, og det er god folkeopplysning. Det var et spennende møte, med mange aktive lyttere i salen som stilte verdifulle spørsmål, sier fagdirektør Elisabeth Askeland ved Utviklingsavdeling barn ved Atferdssenteret.

Forsker Mona-Iren Hauge fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress innledet paneldebatten. Sammen med Elisabeth Askeland fra Atferdssenteret deltok også lærer Håvard Tjora, fra TV-serien Blanke ark, og psykolog Nadia Ansar i panelet.

Elisabeth Askeland mente at barn i Norge har mange rammer som regulerer deres hverdag gjennom barnehage, skole, SFO og fritidsaktiviteter. Det er viktig å drøfte hvilke grenser som er hensiktsmessige og utviklingsfremmende for barna, og på hvilken måte de best kan følges opp.

Her er noen av Elisabeth Askelands foreldreråd:

  • Lag gode og forutsigbare rutiner rundt dagligdagse situasjoner – med mye omsorg og tydeliggjøring av forventninger og positiv oppfølging når forventninger innfris. Ta ikke for gitt at barnet vil det du vil, la barnets ønsker og tanker komme til uttrykk og led barnet ved hjelp av en interaktiv dialog hvor du framstår som den gode veileder som vil barnets beste.
  • Bruk dine erfaringer, stol på deg selv og tenk at barnet trenger en voksen som kan gi føringer om hva som er rett og galt. Vær en god modell og vis vei gjennom å være en verdiformidler i samværet med barna. Anerkjenn barnets ytringer og meninger uten at barnet nødvendigvis kan få etterfulgt sine ønsker. Lær barnet hva det betyr å inngå i gjensidige relasjoner hvor begge parter må ta hensyn til den andres perspektiv. Beslutninger om hva som er tillatt, må tas av den voksne og ikke være et resultat av press og tvang fra barnets side.
  • Del alle gleder og positive opplevelser, legg vekt på det barnet mestrer, unngå mest mulig masing og kjefting, ignorer tilløp til negativ oppførsel der det er mulig.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring