logo

Søk

Disputerer om FFT-behandling

Dagfinn Mørkrid Thøgersen disputerer tirsdag 22. desember. Doktorgraden hans tar for seg om behandlingsresultatene i Funksjonell familieterapi (FFT) påvirkes av om ungdommer viser begrensede prososiale følelser, også kalt callous-unemotional (CU) trekk.

Forskning tyder på at det blant ungdommer med atferdsvansker er noen få som viser slike tegn på manglende empati, og de viser ofte mer alvorlige og vedvarende problemer.

Det er lite kunnskap om disse ungdommene får god nok hjelp i eksisterende kunnskapsbaserte behandlingstilbud. Det er derfor interessant å undersøke hvilket behov det er for å utvikle spesielle behandlingsmetoder for ungdom med CU trekk. 

– Det er en ganske liten gruppe av ungdom som viser tegn til manglende prososiale følelser, men trolig kan disse være blant dem som er vanskeligst å hjelpe og som på sikt kan bli kriminelle gjengangere. Vi må derfor få mer kunnskap om hva som er hjelpsomt for disse ungdommene, og dette forskningsprosjektet undersøker om de har mindre nytte av FFT-behandling, forklarer Dagfinn Mørkrid Thøgersen.

FFT i Norge og Danmark

Thøgersen er fagdirektør i utviklingsavdeling ungdom ved NUBU, og er psykologspesialist i klinisk familiepsykologi.

Han har tidligere yrkeserfaring fra familievernet og har vært tilknyttet NUBU siden 2006. Thøgersen har hatt ansvar for å implementere FFT i Norge. FFT er en evidensbasert behandlingsmetode for unge med atferdsvansker,, hvor han i tillegg til implementeringsarbeidet har vært både veileder og konsulent for FFT-teamene i Norge. 

Thøgersen har også ledet implementeringen av FFT i Danmark i samarbeid med Socialstyrelsen. Doktorgraden hans bygger på data fra studier av FFT i Norge og Danmark, og han var innskrevet ved Syddansk Universitet i Odense. Det siste året av doktorgraden gjennomført han ved The Center for Translational Neuroscience ved University of Oregon, som en del av et Fulbright-stipend. 

Disputasen vil finne sted på Zoom tirsdag 22. desember 2020 kl. 14.00 – 16.00.
Alle som er interessert kan overvære disputasen gjennom å bruke følgende link på dagen:

https://syddanskuni.zoom.us/j/66662834564

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring