logo

Søk

Effektiv innsats i skolen

Hvordan arbeide med skolefaglige vansker og atferdsvansker i skolen? Atferdssenterets spesialister bidrar med sine svar når Norsk atferdsanalytisk forening nå inviterer til fagkonferanse på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Den to dager lange konferansen − Effektiv innsats i skolen − går av stabelen fredag 24. og lørdag 25. januar.

I etterkant av siste PISA-undersøkelse, hadde NRK et intervju med Andreas Schleicher, leder for den internasjonale PISA-undersøkelsen. Han hevdet at det som ofte skjer i Norge, er at lærere senker forventningene til enkelte elever ut fra en tanke om at «de som har hatt det tøft, skal slippe å ha det så krevende her». En helt gal oppskrift − ifølge Schleicher.

Hva mener andre skolefolk om saken?

PALS-modellen

Anne Arnesen og Wilhelm Meek-Hansen jobber begge med PALS-modellen ved Atferdssenteret i Oslo. Under konferansen vil de presentere en kunnskapsbasert og oppdatert oversikt over sammenhenger mellom elevers skolefaglige og atferdsmessige vansker, og hvordan man på systemnivå ved hver skole kan arbeide med å forebygge og avhjelpe slike vansker.

Gjester fra Wales

Det er mulig å gjøre læringsopplevelsen overkommelig og positiv for elever, mener Jennifer Austin og Michael Beverly. De kommer fra Wales og vil presentere metoder for kartlegging av atferdsvansker og metoder for effektiv undervisning i grunnleggende ferdigheter som lesing og regning.

IKT og ekstraundervisning

Det vil også bli presentert hvordan spesielt IKT kan brukes i leseopplæring på en effektiv og spennende måte − for både elev, lærer og foreldre. Gode leseferdigheter er særlig viktig med tanke på å lykkes i skolen, både faglig og sosialt

Videre presenteres et arbeid der elever på barnetrinnet har mottatt ekstraopplæring i matematikk, og avslutningsvis gis en gjennomgang av sentrale elementer ved klasseledelse og relasjonen mellom lærer og elever.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring