logo

Søk

Erfaringsseminar for Støtte til mestring

I forbindelse med samutviklingsprosjektet Støtte til mestring var PMTO-terapeuter fra samarbeidskommuner og prosjektgruppen fra NUBU nylig samlet til erfaringsseminar på Gardermoen.


Bak fra venstre: Maria Begoña Gomez (NUBU), Morten Branes (Moss), Heidi Kuvene (Moss), Nina Sandsengen (Haugesund), Nina Dalby (Lørenskog), Bente Synnøe Styve Pettersen (Haugesund), Nanna Kristoffersen (Ringerike), Lise Thurmann-Moe (Ringerike), May Loan Berg (Trondheim), Tone Killingberg (Trondheim), Hanne Laland (NUBU), Agathe Backer-Grøndahl (NUBU). Foran fra venstre: Anett Apeland (NUBU), Truls Tømmerås (NUBU), Beate Elvebakk (Lørenskog), Sissel Torsvik (NUBU), Lisa Brooke Hansen (NUBU). I tillegg til terapeutene på bildet er også Gro Vindal Starheim (Molde), Siri Flemsæterhaug (Molde), Lena Gabrielsen (Brønnøy) og Anne Mari Aune (Brønnøy) med i prosjektet, men var ikke tilstede da bildet ble tatt. 

Lovende forskningsfunn og gode tilbakemeldinger

Resultater fra andre testrunde i prosjektet Støtte til mestring ble nylig presentert i et erfaringsseminar på Gardermoen, og prosjektgruppa ved NUBU og terapeuter fra samarbeidskommunene drøftet resultater og veien videre for Støtte til mestring. Foreløpige forskningsfunn fra denne andre testrunden viser lovende resultater for familiene som har mottatt Støtte til mestring. Dette ble også bekreftet gjennom tilbakemeldingene fra terapeutene som deltok på erfaringssamlingen som rapporterte positive erfaringer med å gjennomføre en ny form for foreldreveiledning som er mer fleksibel og bedre skreddersydd til den enkelte families behov.

Samutviklingsprosjektet Støtte til mestring

«Støtte til mestring» er et samutviklingsprosjekt mellom NUBU og syv norske kommuner. Prosjektet bygger videre på PMTO og foreldrerådgivning i TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko), og hensikten med prosjektet er å drive forskningsbasert utvikling av et nytt effektivt tiltak som kan nå en bredere målgruppe i norske kommuner. I tillegg til familier med barn som viser atferdsvansker retter dette nye tiltaket seg også mot engstelige og triste barn, samt foreldre som trenger støtte i omsorgsrollen. I prosjektet kombineres ny forskningskunnskap med brukerkunnskap for å tilpasse og skreddersy innholdet i tiltaket til den enkelte familie og barns behov. Samutvikling med tjenestene og familier skal også sikre at tiltaket harmonerer med brukernes og kommunenes behov.

Forskere og terapeuter utvikler tiltaket sammen

I prosjektet følges rådgiverne og familiene svært tett med ukentlige datainnsamlinger. Forskerne samler inn kvantitative data (spørreskjemaer), kvalitative data (intervjuer), og også hårprøver for å måle stresshormonet kortisol. Familier, rådgivere i kommunen og deres ledere er respondenter. Hensikten er å finne ut hva som virker eller ikke virker for familiene og hva ansatte/ledere i kommunen anser som mest relevant i det forebyggende endringsarbeidet. Forskerne analyserer det innsamlede datamaterialet, som så presenteres og diskuteres i jevnlige erfaringsutvekslinger med terapeutene/rådgiverne som er med i prosjektet. Deretter justeres innholdet i tiltaket basert på respondentenes tilbakemelding. Dette skjer i flere testrunder underveis i utviklingsprosjektet, og til nå er det gjennomført to slike testrunder og erfaringsseminar.

 

Les mer om Støtte til mestring

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring