logo

Søk

Etterutdanningsseminar i region nord

Årets etterutdanningsseminar i region nord ble arrangert i Tromsø 10.–11. mai for tjuefem PMTO-terapeuter. Tema for seminaret var hvordan PMTO kan hjelpe minoritetsfamilier med foreldrerollen, og styrke positivt samspill i familien.


Det ble to lærerike dager med et viktig tema på programmet, der flere TIBIR-kommuner fikk innblikk i hvordan de kan gi PMTO-tilbud til minoritetsfamilier. Seminarledere var Kristin Richardsen og Elin Thue Berg, henholdsvis regionkonsulent og regionkoordinator for PMTO i region nord.

Foreldretrening med PMTO (Parent Management Training – Oregon) til minoritetsfamilier kan gis i form av:

- PMTO-foreldregrupper

TIBIR-rådgivning i gruppe (TIBIR = Tidlig innsats for barn i risiko)

- Individuell PMTO-behandling

I Harstad kommune har de tilbudt PMTO-foreldregruppekurs for somaliske mødre, og kursholderne fortalte om sine erfaringer. Dette PMTO-kurset avviker på flere måter fra «vanlige» PMTO-kurs. For det første fordi alt må formidles via tolk – en egen linkarbeider som er tilknyttet prosjektet − og for det andre er det flere i gruppen som ikke har noen utdanning eller skolebakgrunn. Dette innebærer at progresjonen i undervisningen nødvendigvis må få gå noe langsommere.

Les mer om tilbudet for somaliske mødre i Harstad.

 

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring