logo

Søk

Familierådgivere og foreldretrening

Høy grad av metodeintegritet er viktig for et godt utfall av foreldreprogrammet TIBIR-rådgivning. Metodeintegritet handler om i hvilken grad familierådgiverne følger de grunnleggende prinsippene for rådgivningen.

TIBIR-rådgivning (Tidlig Innsats for Barn I Risiko) er et kortvarig lavterskeltilbud til familier med barn i alderen tre til tolv år, som opplever at de trenger veiledning om hvordan å forholde seg til barnets oppførsel. Tiltaket bygger på prinsipper i behandlingsmodellen PMTO (Parent Management Training – Oregon) og omfatter ukentlige samtaler over tre til fem uker.

Foreldreverktøy

Foreldrene lærer å ta i bruk virksomme foreldreverktøy som for eksempel å gi gode beskjeder og å sette grenser på en tydelig måte. For å sikre at familier får god hjelp er det viktig at rådgivere følger tiltakets grunnleggende prinsipper. Forskere og metodeutviklere ved Atferdssenteret har derfor utviklet et spørreskjema for å undersøke grad av metodeintegritet. I denne studien så man på om metodeintegritet, målt med dette skjemaet, hadde sammenheng med utfallet av rådgivningen.

108 familier

Studien fulgte 108 familier som fikk TIBIR-rådgivning; 73 gutter og 35 jenter. Familiene ble rekruttert gjennom ulike kommunale helsetjenester over hele landet. Foreldrene svarte på spørreskjemaet om rådgiverens metodeintegritet i etterkant av tiltaket. Resultatene viste at når familierådgiveren fulgte prinsippene for tiltaket, så førte det til at foreldrene møtte sine barn på mer hensiktsmessige måter, i tråd med prinsippene. Endringene i foreldreferdigheter hadde igjen en positiv effekt på barnas atferd. Funnene er lovende og tyder på at det er mulig å utvikle verktøy for å sikre god metodeintegritet og hjelp til barn med atferdsvansker.

Kjøbli, J., Bjørknes, R., & Askeland, E. (2012). Adherence to Brief Parent Training as a predictor of Parent and Child Outcomes in Real-World Settings. Journal of Children’s Services, 7, 165–177.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring