logo

Søk

Får 12 millioner fra Forskningsrådet

Atferdssenteret får 12 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet til videreføringen av prosjektet Barns sosiale utvikling. Nå er det overgangen fra barnehage til skole forskerne vil vite mer om.

Studien skal fortsette å følge over 1100 barn i Norge, som forskere ved Atferdssenteret har fulgt siden de var et halvt år gamle.

Prosjektet Barns sosiale utvikling startet i 2006. Siden er foreldrene til de mer enn 1100 barna som er med, blitt intervjuet opptil fire ganger årlig. I tillegg har de deltatt i korte videoopptak under lek med barnet .Foreldrene er blitt spurt om barnets utvikling, temperament, helse, stress, mestring og sosialt nettverk. Hvis barnet går i barnehage, er også barnehagens ansatte blitt intervjuet (med foreldrenes samtykke).

Søknaden om støtte til videreføringen av den longitudinelle studien er gjennomgått av en ekstern ekspert på vegne av Forskningsrådet. Eksperten som har vurdert videreføringen av Barns sosiale utvikling gir Atferdssenterets forskningsavdeling svært høy score for beskrivelsen av prosjektet i søknaden, prosjektets internasjonale dimensjon og bruken av innsamlete data og forventede synergieffekter.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring