logo

Søk

Får ikke nok hjelp

Minst tretti tusen barn og ungdommer har en atferdsforstyrrelse. Mange av disse får ingen behandling. Hvordan kan vi få bedre oversikt over hvem som trenger hjelp?

Det er spørsmålet som forsøkes besvart i en rapport fra Folkehelseinstituttet.

På oppdrag fra Bufdir – Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet − har Folkehelseinstituttet utført en kunnskapsoppsummering om hva en i dag vet om forekomsten av ulike typer atferdsforstyrrelser og om omfanget av behandling. Resultatet av denne oppsummeringen foreligger nå som en rapport. Folkehelseinstituttet vil være på plass for å presentere rapporten under Atferdssenterets nasjonale fagkonferanse 19. og 20. november.

Trenger bedre oversikt

De barna og ungdommene som omfattes av undersøkelsen er mellom fire og atten år. Dersom barn og unge ikke får den hjelpen de trenger, kan det medføre konsekvenser for dem også senere i livet.

Bufdir har bygd ut sitt tilbud på noen områder til denne gruppen barn og unge, samtidig som noen typer tiltak har hatt ledig kapasitet.

Viktig med registerkoblinger

Av rapporten framgår det at såkalte registerkoblinger vil kunne gi en bedre oversikt. For å kunne komme til en mer eksakt oversikt over hvor mange som faktisk er i behandling eller mottar andre tiltak rettet mot atferdsforstyrrelser i Norge, er det behov for å knytte tiltakene til den enkelte personen gjennom registerkoblinger.

– Det er gjennom registerkoblinger at vi kan avdekke hvorvidt det er en overensstemmelse mellom antall barn og unge med behov for hjelp og iverksatte tiltak, sier Folkehelseinstituttets divisjonsdirektør Ellinor F. Major til fhi.no.

Bufdir vil forebygge

Bufdir har over lengre tid bygget opp sitt tjenestetilbud til denne gruppen barn og unge, og har hatt ledig kapasitet i sine tiltak for dem som strever med å samhandle med andre barn og voksne.

– Det kan bety at tilbudene som vi vet fungerer godt, ikke blir brukt. Derfor har det vært et behov for å estimere om tjenestetilbudet er godt nok brukt, om behovet er underdekket og om det er barn der ute som trenger hjelp, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir, til fhi.no

– Forebyggende arbeid, og det å komme tidlig inn, kan sikre at både barn, ungdom og foreldre får hjelp.

Kilde: fhi.no

Rapport 2013:4 - Atferdsforstyrrelser blant barn og unge i Norge: Beregnet forekomst og bruk av hjelpetiltak

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring