logo

Søk

Født sånn – eller blitt sånn?

Født sånn – eller blitt sånn? Det var spørsmålet for den 9. norske psykologikongressen. Her var Atferdssenteret solid representert under ett av fredagens symposier.

Elisabeth Askeland og Anett Apeland, henholdsvis fagdirektør og assisterende fagdirektør i avdeling barn, tok for seg atferdsvansker kombinert med tilknytningsvansker. Hva skal til for å gjenopprette en positiv tilknytning mellom foreldre og barn?

Familier hvor barn utvikler atferdsvansker preges ofte av en oppdragerpraksis som dels kan være unødig streng, dels tilsvarende ettergivende. Ofte med en underliggende følelse av hjelpeløshet, nederlag, skyld og skam. Askeland og Apeland viste hvordan en foreldreorientert behandlingsmetode kan gjenopprette en positiv tilknytning mellom foreldre og barn.

Å endre samspillet

PMTO – Parent Management Training Oregon – har som mål å endre samspillet i relasjonen mellom foreldre og barn. Metoden retter seg primært mot foreldrenes væremåte, siden bestemte foreldreferdigheter bidrar til å øke kvaliteten i forholdet, samtidig som barnets atferdsproblemer reduseres og mestringsområdene videreutvikles og utvides. Foreldrene trenes i nye ferdigheter gjennom rollespill og øvelser. Gjennom dette arbeidet gjenoppretter foreldrene en positiv relasjon til barnet. Dette øker sannsynligheten for at barnet føler seg verdsatt og akseptert, noe som igjen fremmer tilknytningen mellom foreldre og barn.

Narsissisme og antisosial atferd

Også Atferdssenterets Bernadette Christensen, fagdirektør i avdeling ungdom, hadde en finger med i spillet under den to dager lange kongressen. Som medlem i Psykologforeningens forskningspolitiske utvalg, var hun medansvarlig for kongressprogrammet som har undertittelen Narsissisme og antisosial atferd.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring