logo

Søk

For første gang i Europa

Når MST-konferansen i disse dager går av stabelen i Oslo, er det aller første gang at det arrangeres en MST-konferanse i Europa. Atferdssenteret er vertskap.

Norge var det første landet i Europa som tok behandlingsmetoden MST i bruk, og har siden fått følge av flere europeiske land. Ellers er det i USA, hvor behandlingsmodellen MST – Multisystemisk terapi – har sitt utspring, at spisskompetansen har samlet seg på de faste MST-konferanser annet hvert år.

Med rundt 300 påmeldte, rommer konferansen bortimot sytti prosent av alle som jobber med MST i Europa. Selv om hovedvekten ligger på det kliniske feltet, er det også satt av tid til å oppsummere de nyeste tendensene fra forskningsfronten.

Gjev konferansegjest

Atferdssenteret har sikret seg «selveste» Scott Henggeler som hovedtaler.

Henggeler har sitt virke ved Family Services Research Center, Medical University of South Carolina. Professor Henggeler har publisert mer enn 250 fagartikler, bøker og bokkapitler, og han sitter i redaksjonsrådet i hele ni tidsskrift. 

Fra arrangørsiden er det ved Atferdssenteret Utviklingsavdeling ungdom som holder i tøylene, ved fagdirektør Bernadette Christensen og assisterende fagdirektør Nina Tollefsen.

Hva er MST?

Multisystemisk terapi − MST − er en familie- og nærmiljøbasert behandling for ungdom med alvorlige atferdsproblemer. Det kan dreie seg om ungdom som er voldelig eller aggressiv, som har problemer på skolen, som ruser seg, eller som har venner som har uheldig innflytelse på dem.

MST er et frivillig tilbud innenfor barnevernet. For noen av ungdommene kan det være et alternativ til plassering i fosterhjem eller institusjon. I MST møter terapeuten familien hjemme, på tidspunkter som passer for familien. Teamet er tilgjengelig for familiene 24 timer i døgnet / 7dager i uka. Terapeuten skal bistå foreldrene, men ikke overta deres oppgaver eller ansvar.  

Stor deltagelse

 Mange av de som jobber med MST i Europa vil være samlet, det vil si terapeuter og veiledere fra de europeiske landene som har innført modellen. I europeisk sammenheng er det Norge som har holdt på lengst. Per i dag er det 23 MST-team spredt over hele Norge. Etter hvert har MST blitt etablert i Sverige, Danmark, Island, Belgia, Nederland, Sveits, England, Skottland og Irland.

Forskningsrådet har støttet konferansen med 100 000 kroner.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring