logo

Søk

Foreldrerådgivning bra for barna

Foreldrerådgivning styrker sosial kompetanse hos barn med begynnende eller allerede utviklete atferdsvansker. Slik konkluderer en hovedoppgave ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Fanny Jervell Hult har i oppgaven benyttet data fra Atferdssenteret, og har hatt Terje Ogden, forskningsdirektør samme sted, som sin veileder.

Foreldrerådgivning er én av seks intervensjoner i det kommunalt baserte lavterskelprogrammet TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko), utviklet ved Atferdssenteret. Rådgivningen er kortvarig, fra tre til fem møter per familie. Gjennom samtaler og veiledning er målet å forebygge og redusere problematferd og å fremme prososial atferd hos barn fra tre til tolv år.
 

Målet for studien

I sin studie ville Jervell Hult undersøke endringer hos barna etter at foreldrene hadde fått rådgivning. Både endringer i sosial kompetanse og i to tilhørende komponenter; selvregulering og relasjon til jevnaldrende.

Hvem deltok?

Etter noe frafall gjensto det 187 deltakere, hvorav 95 fikk foreldrerådgivning gjennom TIBIR, og en kontrollgruppe på 92, som hadde mottatt andre tilbud i kommunen.

Rådgivning førte til endring

Resultater fra analysene av datamaterialet viste at foreldrerådgivningen skapte endring både i sosial kompetanse og i komponentene selvregulering og relasjon til jevnaldrende. Det var ingen signifikant større endring i én av komponentene framfor en annen. Tendensen i materialet pekte likevel i retning av at foreldrerådgivning hadde en noe større effekt på selvregulering enn på relasjon til jevnaldrende.

Oppløftende for TIBIR

Foreldrerådgivning innenfor TIBIR styrker altså den sosiale kompetanse hos barn med begynnende eller allerede utviklete atferdsvansker. Studien viser også endring i både selvregulering og relasjon til jevnaldrende.

Dette er oppløftende for TIBIR, hvor målet nettopp er å stanse og snu en negativ utvikling og å fremme en mer gunstig atferd hos barna.

Funnene gir økt kunnskap om endring i barns sosiale kompetanse etter foreldrerådgivning, og kan ha betydning for hvordan behandlingsintervensjoner tilpasses ulike familiers behov.

Illustrasjon: Colourbox 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring