logo

Søk

Forskningsdirektør Terje Ogden i Folketinget

Atferdssenterets forskningsdirektør, professor Terje Ogden, holdt 22. oktober hovedforedrag under en ungdomspolitisk høring i det danske Folketinget. Spørsmålet var: Kan vi straffe oss ut av ungdomskriminaliteten?

Børnesagens Fællesråd sto bak høringen for de folkevalgte i Danmark. Blant innlederne var justisminister Brian Mikkelsen. Høringen ble holdt i forbindelse med den danske regjeringens utredning om ungdom og kriminalitet.

Forskningsdirektør Terje Ogden, også professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, var medlem av Taraldsrudutvalget som i 2008 la frem utredningen Barn og straff – utviklingsstøtte og kontroll (NOU 2008:15). Ogden var invitert for å gi den danske debatten ekstra bredde med en innføring i den norske modellen.

Andre reaksjoner enn fengsel

– Taraldsrudutvalget foreslo at barn med lav risiko for nye lovbrudd idømmes andre reaksjoner enn fengsel. Det kan blant annet være ungdomsstormøte. Utvalget mente at barn som må sone fengselsstraff, må få gjøre dette under forhold som fremmer atferdsendring og reduserer skadevirkninger, sier Terje Ogden.

Høringen i Folketinget henvender seg til politikere, kommunalt ansatte, ungdomsorganisasjoner og fagfolk fra barnevern, kriminalomsorg og andre interesseorganisasjoner. Det var ventet at 125 fagfolk og politikere til Christiansborg..

Omsorg for en halv million barn og unge

Organisasjonene bak Børnesagens Fællesråd dekker til sammen omsorg for mer enn en halv million barn og unge i Danmark. Blant medlemmene er KFBU – Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge, Foreningen af Danske Døgninstitutioner for Børn og Unge, Børneforeningen, Ungdommens Vel, LOS – Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud, FBU – ForældreLANDSforeningen, Daginstitutionernes Lands-Organisation, Foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem, Ungdomsringen, KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark, Børn og Familier, Børns Vilkår, Mødrehjælpen, Barnets Hus, Red Barnet og Ungdommens Røde Kors.
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring