logo

Søk

Gjennomføringens kunst

– Vi har kommet langt i kompetanse- og kunnskapsoppbyggingen. Spørsmålet nå er om vi også greier å gjennomføre. Det er det årets fagkonferanse handler om, sier Atferdssenterets direktør Terje Christiansen.

I løpet av to dager vil rundt fem hundre enkeltpersoner få oppdatert seg på det feltet som fagfolket på Atferdssenteret brenner for: Hvordan hjelpe barn og unge som sliter med ulike former for atferdsproblemer. Ikke minst vil konferansen belyse den helt nødvendige broen mellom forskning og implementering.

− Et godt eksempel er FRIENDS, framhever Terje Christiansen, et kunnskapsbasert lavterskeltiltak for barn og ungdom med angstproblemer. En duo fra vest gjester konferansen for å snakke om nettopp FRIENDS; Bente Storm Mowatt Haugeland (RKBU vest) og Jon Fauskanger Bjåstad (RKBU Vest og BUP Bryne).

Fra gjennombrudd til gjennomføring

Direktøren er svært fornøyd med et spennende program. Hele veien gjenspeiles konferansens røde tråd; Fra gjennombrudd til gjennomføring.

− Klarer vi å få praksisfeltet til å ta i bruk all denne kunnskapen? Det er det framtida handler om, mener han. Og praksisfeltet, det er barnevernet, helsesøstre, PP-tjeneste, skoler og barnehager. Her finner vi fagfolket som skal sette den gode kunnskapen ut i daglig praksis til beste for dem som sliter på veien fra barn til voksen.

Rus, aggresjon og sosial kompetanse

Ungdom og rus står også på programmet, og en helt ny rapport blir presentert av Atferdssenterets forskere Mari-Anne Sørlie og Torbjørn Torsheim, mens Henrik Zachrisson og Gunnar Bjørnebekk, også fra Atferdssenteret, vil ta for seg aggresjon og sosial kompetanse hos barn og ungdom.

Vold i nære relasjoner og traumebehandling

Fra Minnesota i USA kommer Abigail Gewirtz, en av konferansens fire hovedforelesere. Hun vil snakke om vold i nære relasjoner og om hvordan å forstå og behandle traumer innenfor en familiesetting. Mens Silje Ormhaug ved NKTVS byr på nye resultater fra en studie om behandling av traumatiserte barn og unge.

Nasjonal fagkonferanse pågår tirsdag 13. og onsdag 14. november i Oslo Kongressenter.

Program Nasjonal fagkonferanse

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring