logo

Søk

«Gjensynsglede og faglig utvikling»

I vår har ungdomsavdelingen på NUBU igjen startet med stedlige samlinger for våre faglige arrangementer etter en lang periode med restriksjoner og digitale løsninger.

NUBU avholdt vårt første felles faglige arrangementet på tvers av ungdomsmetodene den 4. mai med fokus på prinsipper for å skape varig endring med hjelp av sosial læringsteori og tilrettelegging av gode lærings- og utviklingsmuligheter for ungdommene. Professor Per Holth fra OsloMet ga en inspirerende gjennomgang av hva som er sentrale styrker og potensialet i læringspsykologiens måte å jobbe med endring på. Denne samlingen ga mulighet for å bli bedre kjent på tvers av MST-, FFT- og TFCO-team, utveksle erfaringer og gjensidig inspirasjon. Vi er glad for å skape en møteplass for dette voksende fellesskapet, hvor vi i 2022 ser en utvidelse med oppstart av to nye MST-team (Nord-Møre og Romsdal, og Buskerud II), forberedelse til to nye TFCO-team (Bergen og Stavanger), samt en dialog med Bufetat og Bufdir om den videre veien for FFT, som til nå er prøvd ut i både Bufetat barnevern, familievern og kommunalt barnevern. Vi opplever for tiden stor interesse for våre ungdomstiltak fra ulike kommuner.

Før og etter påske avholdt ungdomsavdelingen også nasjonale utviklingsseminarer for ansatte i henholdsvis MST, FFT og TFCO. Ved hver samling var det tydelig at gjensynsgleden blant terapeuter og veiledere var stor og at engasjementet for å gi best mulig behandling til utsatt ungdom har holdt seg høy gjennom pandemien. 

Den nasjonale MST boosteren 2022 ble avholdt i mars, og samlet 110 MST-veiledere og -terapeuter til å fordype seg i familieterapeutisk arbeid med innlegg fra fagdirektør Dagfinn Mørkrid Thøgersen. Det ble også gitt en grundig innføring i kartlegging og intervensjon i forhold til levekår og fattigdom med Audun Formo Hay, Ingvild Stjernen Tisløv og Kharim Lekhal. Forsamlingen kunne glede seg over nyhetene med opprettelsen av to nye MST-team, samtidig som nyansatte i eksisterende team kunne få gleden av å bli bedre kjent med MST-fellesskapet.

Samlingen var også en anledning til å markere en velfortjent takk til tidligere fagdirektør Bernadette Christensen, og tidligere assisterende fagdirektør Nina Tollefsen, for deres langvarige og iherdige arbeid for å bygge opp MST-tilbudet i Norge sammen med Bufetat og Bufdir. Bernadette var med helt fra start i 1999 når det første prosjektet omkring MST startet, og kveldens mange taler ga et godt bilde av hvordan hun har stått på gjennom årene for å støtte MST i Norge. Nina kom til NUBU i 2006 og var en sentral støttespiller i å få organiseringen av MSTs kvalitetssikring og kompetanseutvikling i Norge til å fungere så godt som den gjør. Nina har også gjort et viktig bidrag i utviklingen og implementeringen av en modell for læringsbasert rusbehandling (LBR) i institusjon.

 

Tirsdag 3. mai var alle TFCO-lederne samlet sammen med konsulenter ved NUBU for å dele og oppsummere erfaringer med behandlingsmodellen og implementeringen av den. De siste tre årene har antall TFCO-team i Bufetat økt fra to til fem. TFCO er en omfattende og intensiv behandlingsmodell for familier med ungdom som har store og sammensatte problemer. I starten av behandlingen flytter ungdommen inn i et behandlingshjem som mottar tett oppfølging og veiledning. Ungdommen og ungdommens familie følges opp av et team bestående av TFCO-leder, familieterapeut, ungdomsterapeut, behandlingshjemskonsulent og ferdighetstrener. Målet er at ungdommen i løpet av behandlingstiden skal kunne flytte hjem igjen.  

 

 

 

 

Nasjonalt utviklingsseminar for FFT ble arrangert 5. mai med rød tråd fra heldagsseminaret med Per Holth dagen før. Engasjerte terapeuter og veiledere lagde gode atferds- og samspillsanalyser og øvde seg i bruk av bl.a. opprettholdende positive forsterkere for å få til varig endring i familiene.  

På disse dagene deltok også ansatte fra barneverntjenestene i Ringsaker,  Stange og Hamar sammen med alle FFT-teamene i Norge. De tre kommunene fikk i 2021 midler fra Statsforvalteren til å utvikle ungdomstiltakene i sine tjenester og valgte å samarbeide med NUBU om dette, med utgangspunkt i FFT. Midlene fra Statsforvalteren ble videreført i 2022, og vi på NUBU ser fram til  videre samarbeid.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring