logo

Søk

God jul fra Atferdssenteret (10)

På tampen av 2013 er Atferdssenteret blitt en fremmelig tiåring med tro på seg selv. Gjennom alle disse ti årene har Atferdssenterets oppdrag vært tindrende klart. Vi følger forskningen ut i praksis.

 

Etter noe tid som et prosjekt ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, ble Atferdssenteret i 2003 etablert som et eget senter. Senteret har siden videreført prosjektets oppdrag: «Utvikling av behandlingsfaglig kompetanse i arbeidet med alvorlige atferdsproblemer blant barn og unge».

– En ørliten statusrapport fra tiåringen før julen ringes inn?

– Vi har oppnådd mye i løpet av de ti årene vi har holdt på, og har hele tiden opplevd en bred politisk støtte gjennom skiftende regjeringer. Også vår nye regjering synes å understreke betydningen av forskningsbasert praksis på dette feltet. 

De ønsker tiltak som virker, sier Terje Christiansen, en viktig brikke gjennom alle disse årene, først som faglig medarbeider i utviklingsavdelingen for barn, siden som toppleder ved senteret.

Kvalitetssikring

Etter ti år er det særlig seks programmer som står fram, og som benyttes av fagpersoner rundt om i landet på ulike nivåer – og i ulikt omfang. Fra lavterskelprogrammet TIBIR (Tidlig intervensjon for barn i risiko) til foreldrerådgivningen innenfor PMTO (Parent Management Training – Oregon). Senteret har programmer for ungdom (MST og FFT), og – i noe mindre omfang – et program for ungdommer plassert utenfor hjemmet (TFCO). Endelig har vi skoleprogrammet PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling).

– Vår jobb består ikke bare i utviklingen av programmene, men også i kvalitetssikringen av utøvelsen i praksis. Vi kurser og sertifiserer terapeuter og utøvere – og vi følger dem opp videre, sier Terje Christiansen, og understreker at senterets forskningsavdeling følger opp med sine studier. Ikke bare studier av resultater fra programmene. Men også gjennom en helt unik longitudinell studie av barns sosiale utvikling, med data fra seks måneder, gjennom barnehage og like inn i de første skoleårene.

Under lupen

I likhet med en rekke andre kunnskaps- og kompetansesentre, er også Atferdssenteret omfattet av en større evaluering, som ble igangsatt av forrige regjering, og som stadig pågår. Evalueringen omfatter 34 kunnskapssentra og 40 andre organisasjoner. Et notat er nå ute til høring, med svarfrist 31. januar 2014.  

– Vi vil i denne prosessen samarbeide med NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress), forteller Atferdssenterets direktør. Dette siden begge våre sentre er datterselskaper i Unirand, og dermed en del av Universitetet i Oslo. 

God jul – i Norge & i verden!

Kollegiet ved Atferdssenteret var nylig samlet til sin årvisse førjulssamling på huset. Den gode stemningen høynet seg ytterligere da årets julegave til senterets ansatte ble pakket opp. Vi ble alle delaktige i en god og kjærkommen pengegave til den frivillige organisasjonen Sabona.

– Et nærliggende valg, sier Terje C, siden en av Sabonas frivillige, Ida Madslien, er en av senterets høyst skattete ekstramedarbeidere. Han varsler at Atferdssenteret også framover vil velge tilsvarende varianter av julegave til de ansatte; at vi sammen gir noe som kan bety noe for andre.

– Neste år satser jeg på en høy grad av medbestemmelse i valg av mottaker, med nominasjoner og det hele, sier direktøren muntert.

Ida Madslien kvitterte med å vise en film fra arbeidet som blir gjort i Zimbabwe, hvor denne lille organisasjonen støtter grasrotprosjekter, som eies av befolkningen selv, og hvor målet er hjelp til selvhjelp.

En god jul til alle gode venner og støttespillere her. Og et godt og fruktbart 2014 til alle dedikerte i Sabona, her i Norge – og på grasrota i Zimbabwe!

Illustrasjonsfoto: Colourbox

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring