logo

Søk

Håndbok i kognitiv atferdsterapi

Hvordan bruke kognitiv atferdsterapi i møte med barn og unge? Svaret gis i ei ny håndbok på drøyt 360 sider. Atferdssenteret bidrar med et helt kapittel om ungdom med atferdsforstyrrelser.

Kapittelet er signert Dagfinn Mørkrid Thøgersen, Kyrre Lønnum, Nina Tollefsen og Bernadette Christensen, alle tilknyttet Atferdssenteret. Sistnevnte som fagdirektør i Utviklingsavdeling ungdom.  

Hva er det så som karakteriserer ungdommer med atferdsforstyrrelser? Jo: «aggresjon, volds- og vinningskriminalitet, rusmisbruk, opposisjon mot voksne, og ofte en generell dårlig sosial fungering». Disse ungdommene havner lett på skråplanet, med alle de negative ringvirkningene som følger med. Ikke bare for den enkelte ungdommen og dennes familie, men også for hele samfunnet, i form av betydelige økonomiske omkostninger. Det er følgelig mye å hente gjennom god behandling.

Familien må med

Atferdssenteret har implementert flere evidensbaserte metoder for å adressere atferdsproblematikk blant ungdom. Samtlige legger stor vekt på å inkludere familiene i behandlingen, noe som da også går som en rød tråd gjennom hele kapittelet. Lenker til disse metodene – FFT, MST og TFCO (tidligere MTFC) − finner du til venstre på Atferdssenterets hjemmeside. Metodene er dessuten godt forklart i boka.

Kapittelet om ungdom med atferdsforstyrrelser dekker for øvrig det meste: Fra diagnostiske kjennetegn og risikofaktorer til kartleggingsverktøy og terapeuttips.

Redaktørene

Redaktørene bak Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge, utgitt på Gyldendal Akademisk, er begge psykologer. Kristin Martinsens forskningsfelt omfatter forebygging og behandling av emosjonelle lidelser som angst og depresjon, mens Roger Hagen særlig konsentrerer seg om behandlingen av ulike psykiske lidelser ved hjelp av kognitiv terapi.

Et tjuetalls forfattere bidrar gjennom tolv kapitteler, som, i tillegg til å gi en innføring i kognitiv atferdsterapi, dekker temaer som angst hos barn, depresjon, tvangslidelse, selvskading og spiseforstyrrelser.

Gyldendal Akademisk: Håndbok i kognitiv atferdsterapi

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring