logo

Søk

Hederspris til Ivar Frønes

Norsk sosiologforenings Hederspris 2020 gikk til Ivar Frønes, professor emeritus på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved NUBU. Vi gratulerer så mye!

Juryen til Norsk sosiologforenings Hederspris 2020 skriver at Frønes «gjennom fem –  nå inne i sitt sjette – tiår har vært en av fagets fremste representanter, og det på et særdeles mangfoldig vis. Han har markert seg både innad i akademia, men også som en tydelig sosiologisk stemme ute i offentligheten. Anerkjent som forsker, men også som en unik formidler av sosiologisk kunnskap. Utvilsomt sosiolog, men ofte brobygger over til andre disipliner.» 

Men selvom han er både kjent og anerkjent, er han ikke en til å skryte. Det er først nå på slutten av året at vi fikk nyss om at han hadde blitt utdelt denne hedersprisen alt i februar 2020. Men vi vil gjerne både dele denne hyggelige «nyheten» og gratulere prisvinneren så mye!

Kompteanseområder og forskning

Ivar Frønes er professor i sosiologi og hans kompetanse dekker flere områder, med vekt på kulturelle studier, familiesosiologi, livsløpsanalyser, barne- og ungdomssosiologi, og studier av sosiale og kulturelle utviklingstrekk. Han har deltatt i mange norske, nordiske og internasjonale prosjekter, og har gitt ut en rekke forskningsartikler, bøker og bokkapitler.

Videre har Frønes bred erfaring med metoder innenfor sosiale studier, deriblant arbeid med omfattende longitudinelle databaser, mikroorienterte analyser av grupper og lokalsamfunn, og analyser av kulturelle utviklingstrekk basert på store data.

En markant sosiologisk stemme

Juryen framhever også at «han er generelt kjent for et godt sosiologisk språk, å forstå sitt publikum, og nå frem med sine sosiologiske analyser til vidt forskjellige målgrupper. (...) Årets vinner av Hedersprisen har endelig satt dype organisatoriske spor som institusjonsbygger, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.»

«(...) han har vært sentral i den norske ungdomsforskningen gjennom flere tiår, som forsker og formidler, som underviser og veileder, og som sosiologisk premissleverandør for  politikkutforming på ungdomsfeltet.»

«Ivar Frønes er ikke bare en skaper av sosiologisk kunnskap, men har også vært en markant sosiologisk stemme utenfor sosiologifaget. Spesielt viljen og evnen til formidling i mediene er ett av kjennetegnene ved årets vinner av Hedersprisen. Frønes har gjennom alle år vært synlig i det offentlige ordskiftet, både for å spre kunnskap om barn og ungdom, men også med sosiologiske analyser på andre felt.»

Han er i dag tilknyttet forskningssamarbeid med forskere ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, og er seniorforsker ved NUBU. 

Vi gratulerer så mye Ivar, og setter stor pris på at du deler av kunnskapen din med oss!

Mer om Frønes sitt liv og virke, samt hele juryens begrunnelse for prisen kan du lese her.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring