logo

Søk

Hele skolen må med

Skoleprogrammet PALS bidrar til å utvikle en inkluderende sosial kultur der det er rikelig med rom for å lære, og der det er motiverende og trygt for barn og voksne å være.

Etter ti års erfaring med skoleprogrammet PALS, er den nyeste PALS-boka «Positiv læringsstøtte» – med undertittelen Hele skolen med! – en realitet. Den rommer både forskning og praktiske erfaringer fra skolen.

Skoleprogrammet PALS – Positiv atferd og støttende læringsmiljø i skolen – er utviklet ved Atferdssenteret, og det er da også Atferdssenterets fagfolk som har ført boka i pennen: Anne Arnesen, Wilhelm Meek-Hansen, Mari-Anne Sørlie og forskningsdirektør Terje Ogden.

Fremmer læring og prososial atferd

Boka, som er på rundt 250 sider, inneholder ulike elementer og tiltak for å fremme læring og prososial atferd i skolen, gjennom godt tilrettelagt læringsstøtte og samhandling i hele skolens læringsmiljø.

Målet er å utvikle en inkluderende sosial kultur der det er rikelig med rom for å lære, og der det er motiverende og trygt for barn og voksne å være.

Forebygging – og felles faglig praksis

Hensikten med PALS er tosidig: For det første handler det om å forebygge og avhjelpe atferdsforstyrrelser og utvikling av problemer i læringsmiljøet. For det andre dreier det seg om å etablere en felles faglig praksis der skolens ansatte både tilegner seg en mestringskompetanse og bygger trygge relasjoner til elevene basert på samme verdier og forventninger.

Illustrasjon: Universitetsforlaget

Anne Arnesen, Wilhelm Meek-Hansen, Terje Ogden og Mari-Anne Sørlie (2014): Positiv læringsstøtte. Hele skolen med! Universitetsforlaget.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring