logo

Søk

Helhetlig innsats og felles ansvar for barn som har behov for barnevernsinstitusjoner

NUBU mener at utredningen fra Barnevernsinstitusjonsutvalget inneholder mange gode anbefalinger om hvordan skape gode og forutsigbare rammer for barna gjennom å ha en systematisk innsats for å utvikle bedre kunnskap om hva som virker, for hvem og hvordan.


Foto: Colourbox

Utvalget har hatt som mandat å vurdere hvilke oppgaver, rammer og omfang fremtidens institusjonsbarnevern skal ha, og alternative måter å organisere det samlede tilbudet ut ifra barnas behov.

I NUBUs høringssvar fremheves anbefalingen om helhetlig innsats og felles ansvar gjennom et overordnet sektorsamarbeid mellom barnevern, helse og skole for barn som har behov for opphold på barnevernsinstitusjoner.

NUBU mener dette kan bidra til å realisere målsettingene i Oppvekstreformen og sikre ivaretagelse av barnas aktuelle behov. NUBU støtter at det utarbeides faglige retningslinjer rundt hvordan sikre barna på barnevernsinstitusjoner nødvendig psykisk helsehjelp, for eksempel knyttet til alvorlig spisevegring og tilbakevendende suicidalitet. Faglige retningslinjer er en forutsetning, samtidig er det viktig å følge opp med praksisrettede forsknings- og utviklingsprosjekter for barna på institusjon og sikre at nye tiltak faktisk implementeres og evalueres.

NUBU støtter at det utarbeides faglige retningslinjer rundt hvordan sikre barna på barnevernsinstitusjoner nødvendig psykisk helsehjelp, for eksempel knyttet til alvorlig spisevegring og tilbakevendende suicidalitet. Faglige retningslinjer er en forutsetning, samtidig er det viktig å følge opp med praksisrettede forsknings- og utviklingsprosjekter for barna på institusjon og sikre at nye tiltak faktisk implementeres og evalueres.

NUBU støtter også anbefalingen om at behovet for en individuell opplæringsplan kartlegges, slik at barna får nødvendig kartlegging selv om de bor på institusjon. Det foreligger forskningsbasert dokumentasjon på at manglende gjennomføring av skolegang, er en av de viktigste risikofaktorene for ungt utenforskap.

Utvalget foreslår at Barne- og familieetaten i Oslo kommune bør innlemmes i Bufetat og NUBU støtter forslaget om at særordningen for Oslo kommune bør avvikles.

Les NUBUs høringssvar til Barneverninstitusjonsutvalgets utredning her.

Les mer om NOU 2023: 24 Med barnet hele vegen – barneverninstitusjoner som har barnas tillit her.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring