logo

Søk

Hva er evidensbasert praksis?

Når man skal hjelpe utsatte barn og unge skal man ta utgangpunkt i barna og deres familier, men hva innebærer det? Ifølge NUBUs forskningsdirektør Andreas Teisner Høstmælingen så er ikke det å komme godt overens med terapeuten nok til å hjelpe pasienter.


Mannlig psykolog i samtale med kvinnelig klient. Foto: Colourbox

- Man trenger også å tilby konkrete strategier for å løse de utfordringene utsatte barn og unge sliter med. Og essensen i evidensbaserte behandlingsmetoder er nettopp at de beskriver slike strategier.

I mai deltok han i en panelsamtale i regi av Tidsskrift for Norsk psykologforening sammen med psykologene og forskerne Roger Hagen, Hanne Oddli, og sjefredaktør Katharine C. Williams

Temaet for samtalen var evidensbasert psykologisk praksis. Hvor viktig er metoden og gir den rom for tilpasninger, brukermedvirkning og klinisk ekspertise? Hvilke rimelige forventninger kan pasienter, pårørende, psykologer og politikere ha til psykisk helsevern?


Foto: NUBUs forskningsdirektør Andreas Teisner Høstmælingen 

- Behandlingsmetoder er basert på teori og innen psykologien eksisterer det mange grunnfortellinger om hva som driver psykiske lidelser. Men det mangler et overordnet teoretisk fundament som gjør oss i stand til å fusjonere disse ulike teoretiske forståelsene, utdyper Høstmælingen.

- Da må man finne et annet prinsipp å navigere etter. Så hvis vi ikke kan bli enig om hva som er sant, bør vi forsøke å finne ut hva som virker for folk?

Betydningen av kliniske ferdigheter

Det er ikke enkelt å måle effekt av behandling når det ikke eksisterer en omforent forståelse av begrepet psykisk lidelse. Man kan heller ikke med sikkerhet si noe om hva i psykologisk behandling som er virksomt.

- Likevel må vi kunne tilby en god begrunnelse for hvorfor vi skal gjøre som vi gjør, og det å kunne vise til om det finnes forskning som underbygger at metodene har effekt er sentralt i så måte.

- Samtidig vil enhver metode som har vist seg virksom fungere for mange, men langt fra alle. Da blir det en viktig øvelse for klinisk ekspertise å stille seg spørsmålet «Under hvilke forutsetninger funker det jeg kan for deg»?

Dersom en pasient ikke opplever bedring så kan det handle om at metoden og den tilhørende forklaringsmodellen for pasientens lidelse ikke treffer.  

Behandlingsmetoder er avhengig av brukerens forståelse og aksept

Høstmælingen skrev nylig en artikkel om behandlingsmetoders rolle i evidensbasert psykologisk praksis i Tidsskrift for NPF. I artikkelen vektlegges det at bruken av behandlingsmetoder i evidensbasert praksis er avhengig av brukerens forståelse og aksept.

- Det er behov for kontinuerlig dialog med pasienten, ikke bare om de blir bedre, men også om deres vurdering av behandlingsmetodens rasjonale. For at en metode skal virke så må premissene i behandlingen gi mening for dem som mottar den, avslutter Høstmælingen.

Se panelsamtalen om evidensbasert psykologisk praksis i regi av Tidsskrift for Norsk psykologforening

Les artikkelen Behandlingsmetoders rolle i evidensbasert psykologisk praksis her.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring