logo

Søk

Hva nå, Terje C?

– Jeg ønsker å være med på å definere hvor vi skal gå videre, sier Terje Christiansen. 1. juni begynte han i sin nye stilling som administrerende direktør ved Atferdssenteret.

Mange av Atferdssenterets venner og samarbeidspartnere kjenner Terje Christiansen best som en viktig brikke i Utviklingsavdeling barn. Som en av veteranene ved Atferdssenteret har han vært med helt fra starten, og vel så det.

Egentlig skulle han den gangen ha jobbet med å utvikle MST innenfor Akershus fylkeskommune. Men på sin første MST-konferanse i Charleston, USA, på slutten av nittitallet, fikk han gjennom Terje Ogden høre om atferdsprosjektet, som det het i senterets spede begynnelse, og sånn havnet han her.

I dag er Atferdssenteret en velsmurt organisasjon, med kvalitetssikrede behandlingsprogrammer og med en intern drift som fungerer på alle plan, ikke minst takket være Helle Sandviks kyndige hånd. Hun trer nå til side som daglig leder, og takker endelig av i slutten av måneden.

Master i implementering

Terje Christiansen har sin grunnutdanning fra sosialskolen i Trondheim. Han har jobbet i barneverntjenesten i Kristiansand og vært styrer ved Oslo kommunes akuttmottak for ungdom. I Barne- og familiedepartementet jobbet han siden med å bedre tilbudene til barn og unge med atferdsvansker.

Temaet for mastergraden, NTNU 2007, var implementering, noe han også har hatt som spesialfelt ved Atferdssenteret. Her har han særlig jobbet med utviklingen av styringsverktøy for oppfølging av implementeringsvirksomheten knyttet til spredningen av PMTO og TIBIR.

Kjenner organisasjonen

Etter nærmere tretten år ved Atferdssenteret, kjenner Terje Christiansen organisasjonen ut og inn, og ønsker klart å være med på å definere hvor veien skal gå videre.

– I en kunnskapsbedrift som vår, vil en vesentlig del av min rolle være å bygge opp under fagdirektørene og den kunnskapsproduksjonen avdelingene bidrar med og som vi fortsatt vil bidra med. 

Foto: Rukiye Tanatar

Les hele intervjuet på PDF, som du finner som vedlegg øverst til høyre.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring