logo

Søk

Implementeringsveilederen er her

Implementering er selve broen mellom forskning og praksis. For å lykkes med å sette gode programmer ut i livet, trengs gode planer og målrettet arbeid. NUBU har samlet sine erfaringer i en praktisk rettet veileder på nærmere to hundre sider.

Forfatterteamet bak Implementeringsveilederen er alle ansatt ved NUBU: Maria Begoña Gomez, regionkoordinator Øst, Anette Arnesen Grønlie, spesialkonsulent, Dag Erik Kristiansen, regionkoordinator Sør – og Kristin Richardsen, regionkonsulent Nord.

Boka bygger på erfaringer gjennom de siste femten årene med landsdekkende implementering av behandlingsmetoden PTMO (Parent Management Training – Oregon), og erfaringer høstet gjennom ti års implementering i norske kommuner av forebyggingsprogrammet TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko).

Veilederen − Implementering av Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) – fra teori til praksis − er altså resultatet av et langvarig utviklingsarbeid i avdeling barn ved NUBU, med helhjertet lederstøtte og med mange involverte.

Underveis hadde forfatterne dessuten et fruktbart samarbeid med implementeringsforskeren framfor noen, Dean Fixsen − og hans medarbeidere i NIRN, National Implementation Research Network.

Et hjelpe- og styringsverktøy

Boka er hovedsakelig et hjelpe- og styringsverktøy for å guide kommunene gjennom implementeringsprosessen av evidensbaserte programmer.

Målet er å støtte kommunene i å etablere rutiner for å sikre og opprettholde høy implementeringskvalitet slik at programmet kan nå fram til brukerne med tiltenkt innhold og riktig omfang, og å gjøre kompleksiteten i implementeringsprosessen synlig, forståelig og håndterbar.

Veilederen henvender seg først og fremst til kommuner som skal implementere TIBIR, men tanken er at den også vil kunne være til hjelp for andre som skal i gang med å implementere evidensstøttete tiltak.

Fyller to funksjoner

Veilederen er ment å fylle to funksjoner. I første rekke som et styringsverktøy som vil guide kommunen gjennom hele implementeringsprosessen, inkludert forutsetninger som må oppfylles for at kommunen skal kunne ta programmet i bruk. Her går det tydelig fram hvilke krav og forventninger som må formidles til ledere og ansatte − og også til den instansen som skal levere programmet.

Videre skal veilederen være et hjelpeverktøy i implementeringsprosessen ved å gi tilgang til diverse materiell, hjelpeark og systemer for faglig kvalitet og programintegritet.

Boka og hjelpearkene vil fungere som en sjekkliste over alle de handlingene som må til for å lykkes med implementering.

Hvem er veilederen laget for?

  • Kommuner som ønsker − eller er i gang med − å implementere TIBIR.
  • Organisasjoner som ønsker å innføre andre kunnskaps- eller evidensbaserte metoder i sin virksomhet.
  • Fagpersoner som søker kunnskap om implementering generelt.

Fire deler

Som ledd i målet om å gjøre kompleksiteten i implementeringsprosessen «synlig, forståelig og håndterbar», falt forfatterne ned på denne inndelingen.

DEL 1: Bakgrunnen for TIBIR (om kartlegging og tidlig identifikasjon av barns atferdsproblemer, og om viktigheten av å fange opp disse så tidlig som mulig).

DEL 2: Implementeringsteori (les; knagger å henge prosessene på).

DEL 3: Implementeringen av TIBIR (fire faser på veien fra teori til praksis).

DEL 4: Hjelpeark; et raust utvalg av vedlegg, maler og PowerPoint-presentasjoner. Her kan utøverne omsette materialet etter lokale behov.

Tre tommelfingerregler

Boka foreligger. Hva nå?

Nå gjelder det å nå ut med budskapet i eksisterende og nye TIBIR-kommuner, og presentere det på ulike nasjonale og internasjonale konferanser – for enkeltpersoner og for organisasjoner med interesse for implementeringskunnskap.

Her er tre tommelfingerregler:

  • Jo mer kjente implementeringsdriverne er i organisasjonen, jo lettere er det å gjennomføre implementeringen av et program.
  • Implementeringen må forankres på ledernivå. Lederskap er helt grunnleggende!
  • Medlemmene i implementeringsteamet må ha både gode kunnskaper om TIBIR (eller det programmet det gjelder) og god implementeringskunnskap.

Hvordan få tak i boka?

Den nye implementeringsveilederen vil bli gjort elektronisk tilgjengelig for TIBIR-kommunene. For andre er prisen kr 195 (+ porto kr 60). Boka kan bestilles ved å sende en e-post til NUBU.
 

Gomez, B., Grønlie, A. A., Kristiansen, D. E., & Richardsen, K. (2014). Implementering av Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR). Fra teori til praksis. Oslo: NUBU.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring