logo

Søk

Internasjonalt samarbeid forlenges

Professor Eric Dearing er tilknyttet NUBUs forskningsprosjekt Barns sosiale utvikling. Norges forskningsråd har nå fornyet bevilgningen. Dearing vil dermed fortsette arbeidet på prosjektet i fire nye år.

Seniorforsker på deltid: Professor Eric Dearing har vært tilknyttet forskning ved NUBU de siste fem årene. Foto: Boston CollegeDearing jobber til daglig ved Boston College, og er en internasjonalt anerkjent forsker. Han ser på betydningen av barnehage for barns utvikling, samt betydningen av barns oppvekstmiljø. Han har en særlig oppmerksomhet rettet mot barn fra fattige familier. De siste fem årene har han arbeidet deltid som seniorforsker på Barns sosiale utvikling.

I samarbeid med forskere fra NUBU, har Dearing skrevet en rekke artikler basert på data fra Barns sosiale utvikling. Han bidrar også aktivt inn i andre prosjekter finansiert av Forskningsrådet, som blant annet en av samarbeidspartnerne i det pågående prosjektet ved NUBU: The role of cognitive and social stimulation in the family and in ECEC, for school achievement in 1st grade (Betydning av stimulering i familien og barnehagen for barnas skoleresultater).

Prosjektet studerer hvordan foreldres stimulering av barns tidlige læring påvirker faglige ferdigheter i første- og andreklasse. Sentralt i dette prosjektet er faktorer som sosial ulikhet i læring og sosial utvikling.

Henrik Daae Zachrisson er forsker ved NUBU og samarbeider med Dearing både på Barns sosiale utvikling og andre prosjekter. Han er glad for at samarbeidet får fortsette og sier at dette viser at NUBU står støtt innenforSamarbeider på BONDS: Henrik Daae Zachrisson er godt fornøyd med at samarbeidet med Dearing får fortsette. Foto: NUBU forskningen på feltet.

− Internasjonalt samarbeid med forskere som Dearing viser at dataene NUBU har samlet i Barns sosiale utvikling, og forskergruppen som jobber med dataene på NUBU, holder høy internasjonal standard og er en attraktiv samarbeidspartner.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring