logo

Søk

Japan ser til Norge

Vitebegjærlige japanere er i disse dager på norgesturné. Målet er å lære mer om forebygging av mobbing i skolen. Ved Atferdssenteret fikk de japanske skolelederne en innføring i skolemodellen PALS.

PALS-konsulent Frode Heiestad tok imot den femten manns- og kvinnesterke delegasjonen, og la da særlig vekt på de mobbeforebyggende sidene ved PALS.

– Vi jobber mobbeforebyggende gjennom å vektlegge et godt psykososialt miljø ved skolene og gjennom å fremme barns sosiale ferdigheter, kunne Atferdssenterets spesialkonsulent Frode Heiestad fortelle til sine lydhøre gjester.

Besøk ved mobbefri skole

Ved ankomsten til Atferdssenteret, hadde de japanske skolelederne allerede fått en forsmak av PALS i praksis, gjennom et besøk ved Finstad skole i Lørenskog. Her er det – ifølge elevundersøkelser – ingen som føler seg mobbet.

Romerikes Blad (RB) var også på plass under det japanske skolebesøket (se vedlegg av faksimile fra RB), og fikk med seg hvordan rektor Espen Mikkelsen beskrev det nære samarbeidet skolen har hatt med Atferdssenteret. Han tror årsakene til den mobbefrie skolehverdagen hos dem skyldes at Finstad skole er en PALS-skole.

– Nå har vi vært med i sju år, og gjennom dette programmet har vi jobbet systematisk med skolemiljøet, sier han til RB, og roser også de ansatte som er flinke til å følge opp. Han forteller videre at miljøet er blitt merkbart mye bedre etter at skolen ble med i PALS.

Fra «Nasjonalt senter for lærerutvikling»

Studieturen til Norge var i regi av Nasjonalt senter for lærerutvikling i Tsukuba i Japan, som også har en underavdeling i Tokyo. Delegasjonen var sammensatt av lærere fra barne- og ungdomsskoler, av profesjonsfolk knyttet til lærerutdanning, en del innenfor skoleadministrasjon og skoleutvikling – og en skoleforsker.

Videre til Bergen og Olweus-programmet

Japanernes norgesopphold slutter ikke ved Atferdssenteret. Herfra går turen videre vestover til Bergen, hvor de skal få et innblikk i Olweus-programmet, samt besøke lærerutdanninga ved høgskolen – pluss et par skoler til på tampen.


Foto: Atferdssenteret
Vedlegg: F
aksimile av oppslag i Romerikes Blad 8.10.2015

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring