logo

Søk

Kick-off for studien om mestringskurs for ungdom

Denne uka er det opplæring av nye DU-kursledere ved Atferdssenteret, noe som markerer oppstarten for evalueringsstudien av mestringskurs for ungdom.

DU-kurs ved Atferdssenteret 201532 nye DU-kursledere skal sertifiseres i løpet av høsten 2015 og våren 2016, og første pulje startet sin opplæring ved Atferdssenteret denne uka. Opplæringen ledes av psykolog Trygve A. Børve, som også er mannen bak kursopplegget Depresjonsmestring for ungdom. Deltakerne på kursopplæringen har alle takket ja til å delta i forskningsstudien som skal evaluere effektene av DU.

Hva er Mestringskurs for ungdom (DU)?
Mestringskurs for ungdom (tidligere kalt Depressjonsmestring for ungdom) er et gruppetilbud for ungdom 14−20 år med lette eller moderate depresjonssymptomer. Det er et kognitivt basert kurs som følger en fastsatt struktur gitt i en detaljert kursmanual, og som vektlegger ungdommenes egne refleksjoner og aktive deltakelse i gruppen. Kurset består av åtte ukentlige gruppesamlinger, og deretter en niende samling etter tre uker, og en tiende samling etter ytterligere tre uker. Hovedmålet er å redusere symptomer på lett eller moderat depresjon, forebygge utvikling av depresjon eller forebygge tilbakefall.

Hva innebærer deltakelse i studien?
I november og desember rekrutterer hver av kurslederne 8–12 ungdommer som tilfredsstiller visse inklusjonskriterier, fra 1. eller 2. trinn i videregående skole. Noen ungdommer vil få tilbud om å gå på DU-kurs, mens andre får tilbud om det som er vanlig praksis ved det aktuelle arbeidsstedet. Dette avgjøres ved tilfeldig fordeling. Ungdommene får spørreskjema før tiltaket starter og etter at det er ferdig. På denne måten kan vi undersøke om kurset har effekt for ungdommene som får DU-kurs sammenliknet med dem som får et annet tilbud.

Hensikten med evalueringsstudien
Gjennom evalueringsstudien av DU ønsker forskerne å finne ut av:

  • i hvilken grad DU kan redusere depressive symptomer og forbedre akademisk og sosialt funksjonsnivå blant elever i videregående skole
  • i hvilken grad DU kan forebygge frafall blant elever i videregående skoleProsjektleder Thormod Idsøe og kursholder Trygve A. Børve DU-2015
  • hvorvidt gjennomføring av et slikt tiltak kan øke skolens/lærernes omtanke for denne elevgruppen og deres behov
  • i hvilken grad etnisitet påvirker effekten av intervensjonen

Prosjektleder er Thormod Idsøe ved Atferdssenteret. Studien finansieres av Norges forskningsråd gjennom programmet Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT).

Fotos og illustrasjoner: Atferdssenteret 

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring