logo

Søk

KONTEKSTonline – Forskning og praksis

NUBUs populærvitenskapelige tidsskrift er aktuelt for alle som ønsker å være oppdatert på nyheter innenfor forsknings- og praksisfeltet utsatte barn og unge. Motta KONTEKSTonline ved å melde deg på nyhetsbrevlisten.

KONTEKSTonline: Nytt fra forskning og praksisfeltet utsatte barn og unge. Foto: NUBU.Ønsker du å være oppdatert på nyheter innenfor forsknings- og praksisfeltet utsatte barn og unge?

Motta KONTEKSTonline på e-post ved å melde deg på nyhetsbrevlisten her.

KONTEKSTonline, som publiseres to ganger i året, gir deg nyheter, artikler, kritiske refleksjoner og intervjuer fra ny forskning og hva som skjer på praksisfeltet utsatte barn og unge.

Tidsskriftet er aktuelt for alle som arbeider innenfor praksisfeltet barn og unge, enten det er barnevern, skole, helse, barnehager og ulike tiltak rettet mot barn og unge.

KONTEKSTonline er også en ressurs for mediene: Aktuelle og relevante temaer og perspektiver på et felt av stor politisk og allmenninteresse.

Siste utgave beskriver et nytt tiltak i kampen mot frafall i skolen; et to ukers opphold ved en intensiv læringscamp. Problemer knyttet til barnevernets akuttplasseringer er et annet aktuelt tema, likeledes kurs i foreldretrening for flyktninger i møte med norsk barneoppdragelse, diagnosenes utfordring, og forholdet mellom gener og miljø.

Hvert nummer av KONTEKSTonline gir også en kort beskrivelse av artikler, bøker og bokkapitler NUBU har publisert det siste halvåret.

Se her for siste utgave av KONTEKSTonline: www.nubu.no/KONTEKSTonline

                              

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring