logo

Søk

Kraften i to enkle spørsmål

Hvor mye må til for å kunne forutsi at et barn er i risiko for å utvikle atferdsproblemer? Mye tilsier at en kan komme langt med bare to enkle spørsmål til far eller mor.

Mange barn som har utviklet – eller som er i risiko for å utvikle – atferdsproblemer, blir ikke fanget opp tidlig nok (Folkehelseinstituttet, rapport 2013:4). Mye vil være vunnet om en makter å finne disse barna tidlig i livet, så de kan få tidlig og riktig hjelp.

En fagartikkel i Psykologtidsskriftet setter søkelyset på nettopp tidlig kartlegging, gjennom flere portaler – eller trinn.

Kartlegging – en del av TIBIR

En faggruppe ved Atferdssenterets utviklingsavdeling for barn har sett nærmere på kartleggingsmodulen i lavterskelprogrammet TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko), for barn mellom tre og tolv år.

TIBIR, som bygger på foreldretreningsprogrammet PMTO, skal bidra til å identifisere, kartlegge, forebygge og avhjelpe atferdsvansker hos barn og deres familier på et tidligst mulig tidspunkt og på laveste effektive innsatsnivå.

Seksten kommuner som skulle innføre TIBIRs kartleggingsmodul, deltok i undersøkelsen.

De to enkle spørsmålene

Kartleggingsverktøyet består av flere såkalte portaler, eller trinn, hvor en går fra de helt enkle spørsmålene til mer komplekse kartleggingsinstrument. Den siste portalen benytter to ganske avanserte spørreskjema: ECBI (Eyberg Child Behavior Inventory Checklist) og PSS (Parental Stress Scale).

Den første portalen består av to spørsmål som stilles til foreldrene. Det første er: Hvordan trives du i rollen som far (eller mor)? Det andre spørsmålet lyder slik: Har du noen utfordringer og/eller bekymringer i forhold til barnet i rollen som mor (eller far)?

Gode prediktorer

I studien ønsket de å undersøke om svarene i den første portalen er tilstrekkelig til å kunne forutsi noe om svarene i den siste.

Det viste de seg å være. De to enkle inngangsspørsmålene framsto som gode prediktorer for positivt utfall på begge de to nevnte måleinstrumentene (ECBI og PSS).

Dette betyr at det er en klar sammenheng mellom foreldrenes selv­rapporterte trivsel i foreldrerollen, og/eller at de opplever å ha utfordringer eller bekymringer for barnet sitt, og barnets risiko for alvorlige atferdsproblemer.

Når den første portalen i TIBIR-kartleggingen predikerer utfallet på den siste portalen godt, tyder det på at de to spørs­målene er tilstrekkelige og hensiktsmessige å bruke som et første trinn i en kartlegging. Et annet viktig poeng er at man med flerportal kartlegging unngår å utsette barn og familier for omfattende kart­legging når det ikke er behov for det.

Illustrasjon: Tidsskrift for Norsk psykologforening.
Portrettfoto Anette Arnesen Grønlie: Atferdssenteret.

Grønlie, A. A., Apeland, A., Askeland, E., & Christiansen, T. (2016). Hvor godt predikerer to spørsmål barns risiko for problematferd? Tidsskrift for Norsk psykologforening, 53, 268–275.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo

Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern | Tilgjengelighetserklæring